Quyết định công nhận tốt nghiệp số 624 ngày 19/08/2019