Kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề cho sinh viên đại học của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Cùng chuyên mục


Phản hồi về bài viết “Kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề cho sinh viên đại học của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
OQmvsXZXOWephLN - smithio34jja1134@yahoo.com - 11/04/2022
BDAXrECGPuCGvzAYjpw - smithio34jja1134@yahoo.com - 19/04/2022