TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Nam Định, ngày 20 tháng 8 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Lễ trao bằng Tốt nghiệp đợt 2 năm 2019

 

 

Thực hiện kế hoạch số 92/KH-ĐHSPKTNĐ ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định về việc tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp, Phòng Công tác sinh viên thông báo nội dung sau:

1. Sinh viên dữ Lễ trao bằng tốt nghiệp

            Sinh viên đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp thuộc các khóa: sinh viên đại học  khóa 10, Cao đẳng khóa 19 và sinh viên được công nhận tốt nghiệp cùng đợt (ĐHLT K10, ĐK8, ĐK9, CK16, CK17, CK18); sinh viên liên thông đại học khóa 11 hệ chính quy (tuyển sinh đợt 2 năm 2017).

2. Thời gian tổ chức

1.1 Nhận Bảng kết quả học tập, Chứng chỉ NVSP, Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng, Chứng chỉ Kỹ năng mềm và ký nhận Bằng từ 14h00’-16h00’ ngày 22/8/2019.

1.2 Thời gian tổ chức Lễ trao Bằng tốt nghiệp: Ngày 23/8/2019

* Cán bộ lớp các lớp ĐK K10, CK19, LTĐH-K11B, LTĐH-K11C về phòng Công tác SV vào 15h30’ ngày 22/8/2019 để triển khai công tác tổ chức và hoàn tất các thủ tục tốt nghiệp (gặp cô Phùng Ngọc Quý).

3. Địa điểm

                                    Hội trường 602 – A6.

4. Chương trình Lễ trao bằng tốt nghiệp ngày 23/8/2019

            - Từ 7h00’ đến 7h45’:         Báo công, viếng nghĩa trang liệt sĩ P. Lộc Hạ.

            - Từ 8h00’ đến 8h15’:         Chuẩn bị lễ phục và ổn định chỗ ngồi.

            - Từ 8h15’:                        Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp.

Phòng Công tác SV yêu cầu tất cả sinh viên các lớp được nhận Bằng tốt nghiệp ngày 22/8/2019 có mặt đầy đủ, đúng giờ, hoàn thành các thủ tục để nhận bằng Tốt nghiệp. Sinh viên không hoàn thành các thủ tục sẽ không được nhận bằng tại Lễ trao bằng tốt nghiệp.

Các vấn đề, thủ tục liên quan đến Bộ môn, Khoa, Phòng, Trung tâm đề nghị sinh viên giải quyết xong trước khi làm thủ tục nhận bằng tốt nghiệp.

Danh sách sinh viên được xét khen thưởng toàn khóa học, được cấp học bổng kỳ cuối khóa học xem tại đây.

Phòng Công tác sinh viên

 

 

 

 

 

Phản hồi về bài viết “Thông báo về việc tổ chức Lễ trao bằng Tốt nghiệp đợt 2 năm 2019”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
eClDyuFGIGV - smithio34jja1134@yahoo.com - 19/04/2022