BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

Số: 162/TB-ĐHSPKTNĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Định, ngày 22 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO

NGƯỠNG ĐIỂM XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định (Ký hiệu trường: SKN) thông báo ngưỡng điểm xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2019 như sau:

1. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia

Tổng điểm các bài thi/môn thi của tổ hợp dùng để xét tuyển (bao gồm cả điểm ưu tiên) đạt:

+ Từ 18,0 điểm trở lên đăng ký xét tuyển đối với đại học sư phạm kỹ thuật.

+ Từ 13,0 điểm trở lên đăng ký xét tuyển đối với đại học công nghệ kỹ thuật, kinh tế.

2. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT

Tổng các điểm trung bình cả năm (lớp 12) của các môn học trong tổ hợp các môn thí sinh đăng ký xét tuyển đạt từ 18,0 điểm trở lên (chỉ dùng cho xét tuyển vào đại học công nghệ kỹ thuật, kinh tế).

* Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Địa chỉ: Đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định

Điện thoại: 0228.3630858, 3637804; Fax: 0228.3637994

Email: bants.skn@moet.edu.vn

Website: http://www.nute.edu.vn

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

TS. Trần Văn Khiêm

 

 

 

Phản hồi về bài viết “Thông báo ngưỡng điểm xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2019”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: