Ngày 4 - 5/5/2019, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định đã họp Hội đồng đánh giá luận văn cho các học viên Lớp Thạc sĩ khóa 2 chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí.

Bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 2

Toàn cảnh buổi bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 2

Tham gia Hội đồng đánh giá luận văn có các PGS, TS đầu ngành thuộc các viện, trường đại học lớn như: Viện Nghiên cứu Cơ khí; Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.

Về phía Nhà trường có: TS. Trần Văn Khiêm - Hiệu trưởng; TS. Trần Xuân Thảnh - Trưởng phòng Đào tạo; TS. Vũ Văn Ba - Phó trưởng Khoa Cơ khí.

Học viên bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 2 chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí

Tại buổi bảo vệ luận văn, các học viên lần lượt báo cáo tóm tắt nội dung luận văn. Các thành viên trong Hội đồng đánh giá đã đưa ra những nhận xét, ý kiến phản biện, góp ý về nội dung, hình thức cho các luận văn; đặt nhiều câu hỏi kiểm tra, đánh giá kiến thức chuyên môn, kiến thức thực tế của các học viên

Thành viên Hội đồng đánh giá luận văn nhận xét, phản biện, góp ý cho đề tài

Kết quả đánh giá các luận văn đều trình bày khoa học, có tính sáng tạo, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn. Các học viên đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành luận văn, vận dụng sâu sắc các kiến thức đã học vào việc phân tích và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề đã đặt ra của đề tài.

Chủ tịch Hội đồng trình bày kết luận của Hội đồng về luận văn của học viên

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, đúng quy chế, buổi bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 2 đã kết thúc thành công, tốt đẹp

Hội đồng đánh giá chụp ảnh lưu niệm với học viên

Hoàng Dung