Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc được thành lập theo quyết định số 7191/QĐ-BGD ĐT ngày 12/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở nâng cấp trường Trung học Lâm nghiệp I TW. Ngày 26/11/2007 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký Quyết định số 3719/QĐ-BNN-TCCB Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc, năm 2019 Nhà trường có nhu cầu tuyển dụng như sau:

I. Vị trí tuyển dụng

TT

Vị trí tuyển dụng

Trình độ

Số lượng

1

Giảng viên chuyên ngành Điện công nghiệp

TN Đại học Sư phạm Kỹ thuật các ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Kỹ thuật điện; Điện tử và Tự động hóa

06

II. Điều kiện thi tuyển

-  Là công dân VN, có phẩm chất chính trị, đạo đức, có đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ, tuổi đời không quá 40 tuổi, Nam cao 1m60 trở lên, Nữ cao 1m55 trở lên

- Có hồ sơ lý lịch rõ ràng và bằng cấp phù hợp với vị trí tuyển dụng

III. Quyền lợi và chế độ: Tiền lương và mọi chế độ ưu đãi khác thực hiện theo Luật Lao động và Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường

IV. Hồ sơ dự tuyển và thông tin liên hệ

Các ứng viên đăng ký tham gia dự tuyển để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ: MR Vũ Công Hoàng - P. Trưởng phòng TC-HC trường  Cao đẳng  Nông lâm Đông Bắc - SĐT 0936.119.191 hoặc Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, SĐT: 0228.635266

Phản hồi về bài viết “Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc tuyển dụng giảng viên”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: