BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

Số: 97/TB-ĐHSPKTNĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Nam Định, ngày 22 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

liên thông trình độ đại học hình thức chính quy đợt 1 năm 2019

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển liên thông trình độ đại học hình thức chính quy đợt 1 năm 2019 như sau:

- Thời gian gia hạn nhận hồ sơ ĐKXT: Đến 17h00 ngày 04/5/2019.

- Thời gian xét tuyển: Từ 06/5/2019 ÷ 08/5/2019.

* Các vấn đề cần giải đáp xin liên hệ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định; đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định.

Điện thoại: (0228)3630858, 3637804

Email: bants.skn@moet.edu.vn

Website: http//www.nute.edu.vn

          Trân trọng thông báo./.

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

TS. Đặng Quyết Thắng

 

 

Phản hồi về bài viết “Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển liên thông trình độ đại học hình thức chính quy đợt 1 năm 2019”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Nguyễn Anh Tước - batuoc12nd@gmail.com - 02/05/2019
Đinh Văn Thúy - dinhvanthuygv@gmall.com - 13/11/2019