Thực hiện kế hoạch số 28/KH-ĐHSPKTNĐ ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định về việc tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp, Phòng Công tác học sinh, sinh viên thông báo nội dung sau:

1. Sinh viên dữ Lễ trao bằng tốt nghiệp

            Sinh viên đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp thuộc các khóa: sinh viên đại học sư phạm kỹ thuật khóa 9 và sinh viên được công nhận tốt nghiệp cùng đợt (ĐHLT K9, ĐHLT K10, ĐK8, ĐK9, CK16, CK17); sinh viên liên thông đại học khóa 11 hệ chính quy (tuyển sinh đợt 1 năm 2017); sinh viên liên thông đại học khóa 9 hình thức vừa làm vừa học.

2. Thời gian tổ chức

1.1 Nhận Bảng kết quả học tập, Chứng chỉ NVSP, Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng, Chứng chỉ Kỹ năng mềm và ký nhận Bằng từ 14h00’-16h00’ ngày 28/3/2019.

1.2 Thời gian tổ chức Lễ trao Bằng tốt nghiệp: Ngày 29/3/2019

* Cán bộ lớp các lớp ĐS K9 về phòng Công tác HSSV vào 15h30’ ngày 28/3/2019 để triển khai công tác tổ chức và hoàn tất các thủ tục tốt nghiệp.

3. Địa điểm

                                    Hội trường 602 – A6.

4. Chương trình Lễ trao bằng tốt nghiệp ngày 29/3/2019

- Từ 7h00’ đến 7h45’          Báo công, viếng nghĩa trang liệt sĩ P. Lộc Hạ.

            - Từ 8h00’ đến 8h15’:         Chuẩn bị lễ phục và ổn định chỗ ngồi.

            - Từ 8h15’:                            Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp.

Phòng Công tác HSSV yêu cầu tất cả sinh viên các lớp được nhận Bằng tốt nghiệp ngày 29/3/2019 có mặt đầy đủ, đúng giờ, hoàn thành các thủ tục để nhận bằng Tốt nghiệp. Sinh viên không hoàn thành các thủ tục sẽ không được nhận bằng tại Lễ trao bằng tốt nghiệp.

Các vấn đề, thủ tục liên quan đến Bộ môn, Khoa, Phòng, Trung tâm đề nghị sinh viên giải quyết xong trước khi làm thủ tục nhận bằng tốt nghiệp.

Danh sách sinh viên được xét khen thưởng toàn khóa học, được cấp học bổng kỳ cuối khóa học xem tại đây.

Phòng Công tác HSSV

Phản hồi về bài viết “Thông báo Về việc tổ chức Lễ trao bằng Tốt nghiệp đợt 1 năm 2019”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: