Quyết định khen thưởng sinh viên ĐS - K9, ĐHLT - K 11A đạt danh hiệu sinh viên giỏi toàn khóa học