Quyết định công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2018-2019 kèm danh sách sinh viên đại học liên thông