Quyết định danh sách SV được nhập học bổng khuyến học của ngân hàng TMCP BIDV - Chi nhánh TP. Nam Định năm học 2018-2019