Quyết định khen thưởng sinh viên CĐN - K9 đạt danh hiệu sinh viên giỏi toàn khóa học