BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

 SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

 

Số: 172/TB-ĐHSPKTNĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Nam Định, ngày 13 tháng 7 năm 2018

 

THÔNG BÁO

 Về việc thu nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học

 hệ chính quy năm 2018

 

Thực hiện kế hoạch số 70 ngày 22/6/2018 về xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2018, Nhà trường thông báo thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2018 theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi THPT quốc gia (PT1) và phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (PT2), cụ thể như sau:

1. Đăng ký xét tuyển đợt 1

- Đối với PT1: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đối với PT2: Từ 01/3 ÷ 16/7/2018.

2. Đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1

- Đối với PT1: Từ 12/8 ÷ 21/8/2018.

- Đối với PT2: Từ 19/7 ÷ 21/8/2018.

3. Đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 2 (đối với PT1 và PT2): Từ 25/8 ÷ 5/9/2018.

* Ghi chú: Các đợt tiếp theo (nếu có) Nhà trường sẽ có thông báo sau.

* Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ ĐKXT và giải đáp các thông tin tuyển sinh:

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Địa chỉ: Đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định

Điện thoại: 0228.3630858, 3637804; Fax: 0228.3637994

Email: bants.skn@moet.edu.vn

Website: http://www.nute.edu.vn

 

.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

TS. Trần Văn Khiêm

Tải về bản pdf tại đây

Phản hồi về bài viết “Thông báo  Về việc thu nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2018”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
1
Tư vấn tuyển sinh 2019?