Tên đề tài luận văn

Nghiên cứu trường ứng suất và biến dạng khi hàn giáp mối hai tấm thép 304

Họ và tên học viên

Lê Văn Phi

Cán bộ hướng dẫn luận văn

TS. Hà Xuân Hùng

Đơn vị

Trường Đại học Lao động - Xã hội

 

Xem chi tiết

Cùng chuyên mục

1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804