Tên đề tài luận văn

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ hàn đến chất lượng mối hàn khi hàn nhôm bằng công nghệ hàn nguội

Họ và tên học viên

Mai Thế Đông

Cán bộ hướng dẫn luận văn

TS. Vũ Ngọc Thương

Đơn vị

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 

Xem chi tiết

Cùng chuyên mục