Tên đề tài luận văn

Nghiên cứu công nghệ thiết kế ngược và tạo mẫu nhanh trong tạo mẫu chi tiết cấy ghép khuyết tật xương động vật

Họ và tên học viên

Bùi Ngọc Thuyết

Cán bộ hướng dẫn luận văn

TS. Trần Xuân Thảnh

Đơn vị

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 

Xem chi tiết

Cùng chuyên mục

1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804