Tên đề tài luận văn

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến độ nhám bề mặt gia công của chi tiết thép C45 khi phay mặt phẳng và hốc tròn trên máy CNC mã hiệu DMU50

Họ và tên học viên

Phạm Văn Viên

Cán bộ hướng dẫn luận văn

TS. Trần Văn Khiêm

Đơn vị

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 

Xem chi tiết

Cùng chuyên mục

1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804