Ngày đăng :12/03/2018 1040 lượt xem

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI, ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2018

1. Hồ sơ đăng ký dự thi Thạc sĩ

- Đơn xin dự thi (thí sinh bấm vào đây để tải mẫu).

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương (thí sinh bấm vào đây để tải mẫu).

- Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp, bảng điểm đại học (bổ sung bản sao hợp lệ: bằng, bảng điểm cao đẳng hoặc cao đẳng nghề đối với thí sinh tốt nghiệp đại học liên thông; bằng, bảng điểm văn bằng 1 đối với thí sinh dự thi theo văn bằng 2; văn bản xác  nhận văn bằng đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp).

- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).

- Bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ để được miễn thi môn Anh văn (nếu có).

- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe học tập theo quy định.

- 03 ảnh 3x4 và 02 phong bì dán tem có ghi rõ địa chỉ liên lạc.

- Lệ phí: 420.000đ (gồm lệ phí ĐKDT: 60.000đ/hồ sơ và lệ phí dự thi: 360.000đ/3 môn thi).

2. Hồ sơ đăng ký dự thi đại học liên thông hệ chính quy

- 01 túi hồ sơ và 02 phiếu đăng ký dự thi (thí sinh bấm vào đây để tải mẫu).

- Bản sao hợp lệ bảng điểm, bằng tốt nghiệp (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời) trình độ CĐ hoặc CĐN.

- 02 ảnh chân dung cỡ 4x6; 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ báo tin của thí sinh.

- Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có).

- Thí sinh tốt nghiệp CĐN cần bổ sung bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy xác nhận tương đương theo quy định của Bộ GD&ĐT.

3. Hồ sơ đăng ký dự thi đại học liên thông hệ vừa làm vừa học

- 01 túi hồ sơ và 02 phiếu đăng ký dự thi (thí sinh bấm vào đây để tải mẫu);

- 02 ảnh chân dung cỡ 4x6; 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ báo tin của thí sinh;

- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có);

- Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp trung học hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học tạm thời (đối với những người dự thi ngay trong năm tốt nghiệp) hoặc bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp cao đẳng (CĐ), cao đẳng nghề (CĐN) hoặc đại học (nếu có) và bảng điểm kèm theo.

4. Hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy

Phiếu đăng ký xét tuyển đại học năm 2018 (thí sinh bấm vào đây để tải mẫu).

5. Hồ sơ đăng ký xét tuyển cao đẳng hệ chính quy

Phiếu đăng ký xét tuyển cao đẳng năm 2018 (thí sinh bấm vào đây để tải mẫu).

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi, hồ sơ đăng ký xét tuyển và giải đáp các thông tin tuyển sinh:

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Địa chỉ: đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định.

Điện thoại: 0228. 3630858; 0228. 3637804.

Email: bants.skn@moet.edu.vn