TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

TRUNG TÂM TƯ VẤN, HỖ TRỢ SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

V/v tuyển Thực tập sinh cho chương trình

Thực tập kỹ năng tại Tập đoàn NISSAN (Nhật Bản)

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2018 của Trung tâm Tư vấn - Hỗ trợ Sinh viên;

Căn cứ công văn số 01/CV - TTSONA ngày 05/01/2018 của Công ty Cổ phần cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại (SONA);

Trung tâm Tư vấn - Hỗ trợ Sinh viên thông báo tuyển thực tập sinh tham gia chương trình  Thực tập kỹ năng tại Tập đoàn  NISSAN (Nhật Bản), cụ thể như sau:

I. Đối tượng tham gia:

1. Đối tượng 1: Sinh viên đã tốt nghiệp ĐH, CĐ, CĐN các chuyên ngành cơ khí, điện tử, công nghệ ô tô …

2. Đối tượng 2: Sinh viên hệ ĐH, CĐ, CĐN đang học năm cuối các chuyên ngành cơ khí, điện tử, công nghệ ô tô … (Sinh viên đủ điều kiện bảo lưu được bảo lưu kết quả học tập để tham gia chương trình)

II. Số lượng: 50 sinh viên

III. Tổ chức thực hiện:

- Sinh viên thuộc các đối tượng trên có nhu cầu tham gia chương trình đăng ký theo mẫu đính kèm và nộp về Trung tâm Tư vấn - Hỗ trợ Sinh viên (Nhà B1 - Cạnh Phòng Công tác HSSV) trước 16 giờ 30 phút ngày 12/01/2018.

- Thời gian sơ tuyển: 9 giờ ngày 15/01/2018 tại Hội trường 201 - A2, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định.

 

 

 

Nam Định, ngày 08 tháng 01 năm 2018

TRUNG TÂM TV - HT SINH VIÊN

 

 

Phản hồi về bài viết “Thông báo về việc tuyển Thực tập sinh cho chương trình Thực tập kỹ năng tại Tập đoàn NISSAN (Nhật Bản)”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
1
Tư vấn tuyển sinh 2019?