BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2017

Số: 242/TB-HĐTSĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 

Nam Định, ngày 27 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO
 KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC
VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG
HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 (ĐỢT 2)

Ngày 27/10/2017, Hội đồng Tuyển sinh đại học năm 2017 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định đã họp xác định điểm trúng tuyển đại học liên thông hệ chính quy năm 2017 (đợt 2), cụ thể như sau:

I. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN: 16,5 điểm (điểm mỗi môn thi phải đạt từ 5 điểm trở lên).

II. DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN (đăng tải trên website Nhà trường)

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬP HỌC

- Thời gian nhập học: Từ 08h00 đến 11h30 ngày 04/11/2017.

- Địa điểm nhập học: Phòng 202 nhà A6, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định.

IV. HỒ SƠ NHẬP HỌC

Thí sinh trúng tuyển đến nhập học phải nộp đầy đủ, hợp lệ:

- Bằng tốt nghiệp, học bạ THPT hoặc tương đương (bản chính và bản sao có chứng thực).

- Bản chính và bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp, bảng điểm cao đẳng hoặc cao đẳng nghề…

- Giấy khai sinh (bản sao có chứng thực).

- Lý lịch sinh viên 02 bản (theo mẫu đính kèm) có dán ảnh 4x6, đóng dấu giáp lai ảnh và xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi đang công tác.

- Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (bản sao và mang theo bản chính để đối chiếu).

- Bản sao có chứng thực các giấy tờ minh chứng chế độ ưu tiên (nếu có).

- Giấy báo nhập học (bản chính và bản sao).

- 02 ảnh 4x6 và 02 ảnh 3x4.

- Các khoản tiền nộp khi nhập học (có bảng kê đính kèm).

- Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự do Ban chỉ huy quân sự (BCHQS) cấp huyện cấp và Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt do BCHQS cấp xã nơi cư trú cấp (đối với nam có độ tuổi từ 18 đến 25).

Ghi chú: Các giấy tờ nhập học được đựng trong một túi hồ sơ, trên túi hồ sơ ghi các thông tin: Họ và tên, ngày sinh, danh mục giấy tờ nhập học. Nhà trường không giải quyết nhập học khi không đủ hồ sơ nhập học như trong giấy báo.

V. THỜI GIAN HỌC TẬP

            1. Tuần sinh hoạt công dân - HSSV đầu khóa: Ngày 05/11/2017.

            2. Các học phần theo chương trình đào tạo: Từ 11/11/2017.

* Các vấn đề cần giải đáp xin liên hệ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định; địa chỉ: đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định.

Điện thoại: (0228)3630858; Fax: (0228)3637994

Email: bants.skn@moet.edu.vn

Website: http//www.nute.edu.vn

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

HIỆU TRƯỞNG

TS. Trần Văn Khiêm

 

Tải chi tiết thông báo kết luận tại đây

Tải danh sách trúng tuyển tại đây

 

Cùng chuyên mục


Phản hồi về bài viết “Thông báo kết luận của hội đồng tuyển sinh đại học về việc xác định điểm trúng tuyển đại học liên thông hệ chính quy năm 2017 (đợt 2)”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804