BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

Số: 220/TB-ĐHSPKTNĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

 

Nam Định, ngày 06 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc thi tuyển sinh đại học liên thông hệ chính quy đợt 2,

thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định thông báo về ngày thi và thời gian gia hạn nhận hồ sơ đối với thi tuyển sinh đại học liên thông hệ chính quy đợt 2, thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 như sau:

1.Thi tuyển sinh đại học liên thông hệ chính quy đợt 2 năm 2017

- Ngày thi: 21, 22/10/2017.

- Thời gian gia hạn nhận hồ sơ ĐKDT: Đến 17h00 ngày 10/10/2017.

2.Thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017

- Ngày thi: 25, 26/11/2017.

- Thời gian gia hạn nhận hồ sơ ĐKDT: Đến 17h00 ngày 15/11/2017.

* Các vấn đề cần giải đáp xin liên hệ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định; đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định.

Điện thoại: (0228)3630858, 3637804; Fax: (0228)3637994

Email: bants.skn@moet.edu.vn

Website: http//www.nute.edu.vn

          Trân trọng thông báo./.

 

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

TS. Đặng Quyết Thắng

Tải nội dung thông báo tại đây

 

 

Cùng chuyên mục


Phản hồi về bài viết “Thông báo về việc thi tuyển sinh đại học liên thông hệ chính quy đợt 2, thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804