buy naltrexone from trusted pharmacy

naltrexone buy online canada pebbleslab.com

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Nam Định, ngày 05  tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp các lớp cao đẳng nghề khóa 8

 

Thực hiện kế hoạch số 134/KH-ĐHSPKTNĐ ngày 26 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định về tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp các lớp cao đẳng nghề khóa 8, Phòng Công tác học sinh, sinh viên thông báo nội dung sau:

1. Thời gian

1.1 Sinh viên nhận sổ kết quả học tập và ký nhận Bằng vào 8h00’ ngày 12/10/2017.

1.2 Thời gian tổ chức Lễ trao Bằng tốt nghiệp: Ngày 13/10/2017, từ 7h00’.

* Cán bộ lớp các lớp CĐN-K8 về phòng Công tác HSSV vào 10h00’ ngày 12/10/2017 để triển khai công tác tổ chức và hoàn tất các thủ tục tốt nghiệp.

* SV CĐN K8 chưa nhận bằng tốt nghiệp THPT và học bạ THPT về phòng Công tác HSSV nhận, từ 10h00’ ngày 12/10/2017.

2. Địa điểm tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp

                                    Hội trường 201 nhà A2

3. Chương trình Lễ trao bằng tốt nghiệp ngày 13/10/2017

- Từ 7h00’ đến 7h30’          Báo công, viếng nghĩa trang liệt sĩ P. Lộc Hạ.

            - Từ 7h35’ đến 7h55’:         Chuẩn bị lễ phục và ổn định chỗ ngồi.

            - Từ 8h00’:                            Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp.

Phòng Công tác HSSV yêu cầu tất cả sinh viên các lớp CĐN K8 và sinh viên CĐN các khóa khác được công nhận tốt nghiệp cùng đợt (theo Quyết định số 863/QĐ-ĐHSPKTNĐ ngày 13/09/2017 của Hiệu trưởng Nhà trường) có mặt đầy đủ, đúng giờ, hoàn thành các thủ tục để nhận bằng Tốt nghiệp. Sinh viên không hoàn thành các thủ tục sẽ không được nhận bằng tại Lễ trao bằng tốt nghiệp.

Các vấn đề, thủ tục liên quan đến Bộ môn, Khoa, Phòng, Trung tâm đề nghị các em giải quyết xong trước khi làm thủ tục nhận bằng tốt nghiệp.

Danh sách sinh viên được xét khen thưởng toàn khóa học xem tại đây, được cấp học bổng kỳ cuối khóa học xem tại đây.

Phòng Công tác HSSV

1
Tư vấn tuyển sinh 2019?