Thực hiện kế hoạch số 113/KH-ĐHSPKTNĐ ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định về tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp các lớp Đại học khóa 8, Đại học liên thông khoa 7 hình thức VLVH và cao đẳng khóa 17, Phòng Công tác học sinh, sinh viên thông báo nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức

1.1 Nhận Bảng kết quả học tập, Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng, Chứng chỉ Kỹ năng mềm và ký nhận Bằng vào 8h00’ ngày 21/9/2017.

1.2 Thời gian tổ chức Lễ trao Bằng tốt nghiệp: Ngày 22/9/2017, từ 7h00’.

* Cán bộ lớp các lớp ĐK-K7, ĐHLT-K9, CK-k17 về phòng Công tác HSSV vào 10h00’ ngày 21/9/2017 để triển khai công tác tổ chức và hoàn tất các thủ tục tốt nghiệp.

2. Địa điểm

                                    Hội trường 602 nhà A6

3. Chương trình Lễ trao bằng tốt nghiệp ngày 22/9/2017

- Từ 7h00’ đến 7h30’          Báo công, viếng nghĩa trang liệt sĩ P. Lộc Hạ.

            - Từ 7h35’ đến 7h55’:         Chuẩn bị lễ phục và ổn định chỗ ngồi.

            - Từ 8h00’:                            Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp.

Phòng Công tác HSSV yêu cầu tất cả sinh viên các lớp được nhận Bằng tốt nghiệp ngày 22/9/2017 có mặt đầy đủ, đúng giờ, hoàn thành các thủ tục để nhận bằng Tốt nghiệp. Sinh viên không hoàn thành các thủ tục sẽ không được nhận bằng tại Lễ trao bằng tốt nghiệp.

Các vấn đề, thủ tục liên quan đến Bộ môn, Khoa, Phòng, Trung tâm đề nghị các em giải quyết xong trước khi làm thủ tục nhận bằng tốt nghiệp.

Danh sách sinh viên được xét khen thưởng toàn khóa học tại đây, được cấp học bổng kỳ cuối khóa học xem tại đây.

Phòng Công tác HSSV

1
Tư vấn tuyển sinh 2019?