Tường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định được phép đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí (mã số 60520103) kể từ năm 2015 theo Quyết định số 2376/QĐ-BGDĐT ngày 08 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Dự kiến thi tuyển sinh vào tháng 10/2015 (chi tiết thông báo sau).

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định trân trọng thông báo./.

Nam Định, ngày 20 tháng 7 năm 2015

Phản hồi về bài viết “Thông báo đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
1
Tư vấn tuyển sinh 2019?