ar 15 abortion

ar 15 abortion
Năm 2015, Nhà trường thông báo tuyển sinh đại học liên thông Hệ chính quy theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) như sau:

Phản hồi về bài viết “Thông báo tuyển sinh đại học liên thông hệ chính quy năm 2015”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: