Ngày đăng :17/06/2017 2822 lượt xem

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2017

Số: 132/TB-HĐTSĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 

Nam Định, ngày 16 tháng 6 năm 2017

THÔNG BÁO

 KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VỀ VIỆC

 XÁC ĐỊNH ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NĂM 2017 (ĐỢT 1)

Ngày 15/6/2017, Hội đồng Tuyển sinh đại học năm 2017 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định đã họp xác định điểm trúng tuyển đại học liên thông năm 2017 (đợt 1), cụ thể như sau:

I. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN (điểm mỗi môn thi phải đạt từ 5 điểm trở lên)

1. Đại  học liên thông hệ chính quy: 19,50 điểm.

2. Đại  học liên thông hệ VLVH: 17,00 điểm.

II. DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN (có danh sách kèm theo)

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬP HỌC

1. Đại học liên thông hệ chính quy

- Thời gian nhập học: Từ 08h30 đến 16h30 ngày 01/7/2017.

- Địa điểm nhập học: Hội trường A2 - 201, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định.

2. Đại học liên thông hệ VLVH

- Thời gian nhập học: Từ 08h30 đến 16h30 ngày 08/7/2017.

- Địa điểm nhập học: Trường Cao đẳng điện lực Miền Bắc.

IV. HỒ SƠ NHẬP HỌC

Thí sinh trúng tuyển đến nhập học phải nộp đầy đủ, hợp lệ:

- Bằng tốt nghiệp, học bạ THPT hoặc tương đương (bản chính và bản sao có chứng thực).

- Bản chính và bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp, bảng điểm cao đẳng hoặc cao đẳng nghề…

- Giấy khai sinh (bản sao có chứng thực).

- Lý lịch sinh viên 02 bản (theo mẫu đính kèm) có dán ảnh 4x6, đóng dấu giáp lai ảnh và xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi đang công tác.

- Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (bản sao và mang theo bản chính để đối chiếu).

- Bản sao có chứng thực các giấy tờ minh chứng chế độ ưu tiên (nếu có).

- Giấy báo nhập học (bản chính và bản sao).

- 02 ảnh 4x6 và 02 ảnh 3x4.

- Các khoản tiền nộp khi nhập học (có bảng kê đính kèm).

- Đối với thí sinh nhập học đại học liên thông hệ chính quy cần bổ sung thêm Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự do Ban chỉ huy quân sự (BCHQS) cấp huyện cấp và Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt do BCHQS cấp xã nơi cư trú cấp (đối với nam có độ tuổi từ 18 đến 25).

Ghi chú: Các giấy tờ nhập học được đựng trong một túi hồ sơ, trên túi hồ sơ ghi các thông tin: Họ và tên, ngày sinh, danh mục giấy tờ nhập học. Nhà trường không giải quyết nhập học khi không đủ hồ sơ nhập học như trong giấy báo.

V. THỜI GIAN HỌC TẬP

1. Tuần sinh hoạt công dân - HSSV đầu khóa: Ngày 05/8/2017.

2. Các học phần theo chương trình đào tạo: Từ 06/8/2017.

* Các vấn đề cần giải đáp xin liên hệ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định; địa chỉ: đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định.

Điện thoại: (0228)3630858; Fax: (0228)3637994

Email: bants.skn@moet.edu.vn

Website: http//www.nute.edu.vn

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

(Đã ký)

 

 

HIỆU TRƯỞNG

TS. Trần Văn Khiêm

 

Tải chi tiết thông báo tại đây

Danh sách trúng tuyển đại học liên thông hệ chính quy

Danh sách trúng tuyển đại học liên thông hệ VLVH

Mẫu sơ yếu lý lịch sinh viên

Phản hồi về bài viết “Thông báo kết luận của Hội đồng tuyển sinh đại học về việc xác định điểm trúng tuyển đại học liên thông năm 2017 (đợt 1)”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
1
Tư vấn tuyển sinh 2019?