Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề cho sinh viên đại học, cao đẳng đợt 1 năm 2017, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức (dự kiến)

- Luyện tập: Từ 26/6/2017 đến 02/7/2017

- Kiểm tra, đánh giá: Từ 05/7/2017 đến 09/7/2017

2. Đối tượng tham gia kiểm tra, đánh giá

- Sinh viên đại học công nghệ khóa 8 bao gồm các lớp: ĐK KHMT8, ĐK CNTT 8A, ĐK CNTT 8B, , ĐK KTĐ 8, ĐK Đ ĐT 8A, ĐK Đ ĐT 8B, ĐK ĐKTĐ 8, ĐK CTM 8, ĐK Ô tô 8, ĐK CK 8.

- Sinh viên đại học liên thông khóa 9 bao gồm các lớp: ĐLC CNTT9, ĐLC KTĐ 9, ĐLC Đ ĐT 9, ĐLC ĐKTĐ 9, ĐLC Ô tô 9, ĐLC CK 9,

ĐLC Ô tô 9.

- Sinh viên cao đẳng kỹ thuật khóa 17 bao gồm các lớp: CK CNTT 17, CK KTĐ 17, CK ĐĐT 17, CK ĐTĐ 17, CK ÔTÔ 17, CK CTM 17, CK HÀN 17.

- 02 sinh viên không đạt yêu cầu khi tham gia kiểm tra, đánh giá kỹ năng thực hành nghề đợt 2 năm 2016.

- Một số sinh viên các lớp đại học ĐK7, ĐLC 8; cao đẳng CK 16… không đăng ký tham gia kiểm tra, đánh giá kỹ năng thực hành nghề năm 2016.

3. Nghề tổ chức kiểm tra, đánh giá

Sinh viên đại học, cao đẳng thuộc các ngành/chuyên ngành đào tạo của Nhà trường đăng ký kiểm tra, đánh giá theo các nghề tương ứng dưới đây:

TT

Ngành/Chuyên ngành đào tạo

ở trình độ đại học, cao đẳng

Nghề kiểm tra, đánh giá

kỹ năng thực hành

1

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ ô tô

2

Công nghệ chế tạo máy

Cắt gọt kim loại

3

Công nghệ kỹ thuật cơ khí/Công nghệ hàn

Hàn

4

Công nghệ kỹ thuật điện

Điện công nghiệp

5

Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

Điện tử công nghiệp

6

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa/Công nghệ tự động

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

7

Tin học ứng dụng/Công nghệ thông tin/Khoa học máy tính

Quản trị mạng máy tính hoặc

Lập trình máy tính