Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 nghề Công nghệ ô tô cho giáo viên dạy nghề và người lao động như sau:

I. NGHỀ VÀ TRÌNH ĐỘ ĐÁNH GIÁ

STT

Nghề đánh giá

Trình độ đánh giá

Số lượng

Ghi chú

1

Công nghệ ô tô

Bậc 1

30

Đợt 1

2

Công nghệ ô tô

Bậc 1

50

Đợt 2

 

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

1. Địa điểm

- Đợt 1:   Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Sơn La

Địa chỉ: Tổ 2, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Điện thoại: 022.3874.298 - Fax: 022.3874.191

 

- Đợt 2:   Trường Cao đẳng nghề Điện Biên

Địa chỉ: Tổ 15, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ , tỉnh Điện Biên

Điện thoại: 0230.3.826.526; Fax: 0230.0.828241; Website: cdndb.edu.vn

2. Thời gian

- Đợt 1: dự kiến từ ngày 18/7/2017 đến 20/7/2017

- Đợt 2: dự kiến từ ngày 22/7/2017 đến 26/7/2017

Cùng chuyên mục