TT

Chức vụ

Nội dung phụ trách và thẩm quyền

Chỉ đạo CĐBP

1

Nguyễn Thế Mạnh

Chủ tịch

 

- Công tác tổ chức

- Công tác thi đua khen thưởng.

- Chương trình Nâng cao chất lượng và năng lực đội ngũ;

- Ký các quyết định về tổ chức, báo cáo, chương trình công tác, các tờ trình, công văn theo quy định.

- CĐBP Khoa Điện - Điện tử

- CĐBP Phòng Đào tạo

- CĐBP Phòng KH và HTQT

2

Vũ Đình Mạnh

Phó Chủ tịch

- Chương trình xây dựng và củng cố tổ chức CĐ vững mạnh.

- Ký QĐ kết nạp đoàn viên, thông báo, các hướng dẫn; Ký các văn bản khác khi được uỷ quyền.

- Phụ trách phong trào thể dục thể thao.

- CĐBP Phòng TCCB

- CĐBP GDTC – QP

- CĐBP Phòng CT HSSV

- CĐBP Khoa TC-TT TVHTSV

 

3

Lê Văn Tiến

UVTV, Chủ nhiệm UBKT

- Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra.

- Theo dõi thực hiện chế độ chính sách; đề xuất và tổ chức thực hiện việc đóng góp các loại quỹ

- Ký các văn bản về công tác kiểm tra, các văn bản khác khi được uỷ quyền.

- CĐBP Phòng KT& ĐBCL – Thanh tra

- CĐBP Phòng TB – VT

- CĐBP Phòng HC - QT

 

4

Ngô Thị Thanh

Uỷ viên BCH

- Chương trình chăm lo và ổn định đời sống; Tham quan du lịch; văn nghệ.

- Phụ trách nữ công; Cuộc vận động “Xây dựng gia đình văn hoá và chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình”.

- CĐBP Khoa NN

- CĐBP Khoa Kinh tế

- CĐBP Khoa KHCB

5

Trần Đình Tùng

Uỷ viên BCH

- Công tác nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật

- Phong trào thi đua hai tốt ”Dạy tốt, học tốt” và các cuộc vận động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

- CĐBP Khoa CNTT

 

 

6

Trần Đức Hòa

Uỷ viên BCH

- Phong trào Xanh-sạch-đẹp, An toàn lao động, phòng chống cháy nổ. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội.

- An ninh trật tự, quốc phòng.

- Công tác thăm hỏi.

- CĐBP Khoa Cơ Khí

- CĐBP Trung tâm Thực hành

7

Lê Quỳnh Lan

Uỷ viên BCH

- Phụ trách công tác giáo dục tư tưởng chính trị, tuyên huấn của Công đoàn

- Công tác văn phòng

- CĐBP Khoa LL chính trị

- CĐBP Khoa SPKT

8

Vũ Thị Mai Anh

Uỷ viên BCH

- Kế toán công đoàn

- Phụ trách chương trình chăm lo và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên

- CĐBP Phòng KT - TC

- CĐBP Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng CMNV – TH NN

9

Trần Thị Kim Dung

Uỷ viên BCH

- Thu đoàn phí công đoàn;

- Quản lý quỹ CĐ.

- CĐBP TT Thông tin – Thư viện