TT

Tên đề tài

Giáo viên
hướng dẫn

Nhóm sinh viên
thực hiện

Lớp

Đơn vị

chủ trì

           1           

Thiết kế, chế tạo mô hình gara ôtô tự động

ThS. Nguyễn Tiến Hưng

Bùi Văn Hoan

Tạ Quang Hiền

Bùi Duy Huân

ĐS-ĐTĐ3

Khoa Điện – Điện tử

Nguyễn Quang Hữu

Khương Đức Hạnh

ĐK-ĐTĐ3A

           2           

Nghiên cứu, thiết kế bộ điều khiển xe dành cho người khuyết tật bằng giọng nói

ThS. Vũ Ngọc Tuấn

Phạm Quốc Dũng

ĐK- ĐĐT4

Khoa Điện – Điện tử

Nguyễn Văn Hoàng

Lê Duy Thực

ĐK-ĐĐT3B

Nguyễn Thanh Bình Ngô Văn Phái

ĐK- KTĐ3

           3           

Chế tạo mô hình nhà rửa xe tự động

ThS. Trần Gia Khánh

Nguyễn Tri Sơn

Phạm Sơn Tùng

Phạm Nguyễn Thiệu

ĐS-ĐTĐ3

Khoa Điện – Điện tử

Lê Hồng Duy

Lê Thanh Hải

ĐK-ĐTĐ3A

           4           

Chế tạo rô bốt tự hành

TS. Nguyễn Đức Hỗ

Vũ Khánh Duy

Nguyễn Ngọc Hải

Trần Văn Huấn

Trần Công Lợi

ĐK-ĐTĐ3B

Khoa Điện – Điện tử

Trần Công Toàn

ĐK-ĐĐT3B

           5           

Thiết kế chế tạo mô hình chiết rót và đóng nắp chai C2 tự động

ThS. Trần Văn Biên

Nguyễn Đức Anh

Phạm Minh Đức

Trần Quyết Thắng

ĐS-ĐTĐ3

Khoa Điện – Điện tử

Vũ Văn Khoa

Đào Minh Chiến

ĐK-ĐTĐ3A

           6           

Xây dựng mô hình điều khiển máy xúc ứng dụng PLC

ThS. Trần Văn Biên

Trần Văn Hải

Phạm Ngọc Thuân

Phạm Thanh Tùng

ĐK-ĐTĐ3B

Khoa Điện – Điện tử

Cà Văn Mai

ĐS-ĐTĐ3

Đỗ Trường Vương

ĐK-ĐTĐ3A

           7           

Chế tạo mô hình ngôi nhà thông minh

ThS. Lã Văn Trưởng

Khiếu Thị Chanh
Nguyễn Văn Dũng
Nguyễn Thị Nguyệt
Nguyễn Đức Thanh
Nguyễn Văn Quyết

ĐK-ĐTĐ3B

Khoa Điện – Điện tử

           8           

Thiết kế hệ thống chỉ báo đèn giao thông ngã 5

ThS. Nghiêm Thị Thúy Nga

Ngô Văn Tráng               Lê Văn Linh

ĐS-ĐTĐ4

Khoa Điện – Điện tử

           9           

Tính toán thiết kế trang bị điện mô hình điều khiển cầu trục dò đường dùng PLC

ThS. Hà Thị Thịnh

Lê Hữu Khoái
Trần Thị Loan
Nguyễn Văn Nghĩa
Phan Văn Cường

ĐK-ĐTĐ3B

Khoa Điện – Điện tử

Nguyễn Văn Nguyên

ĐK-ĐTĐ3A

         10          

Xây dựng hệ thống đếm và phân loại sản phẩm trong công nghiệp

ThS. Nguyễn Hùng Khôi

Lê Tiến Hán
Nguyễn Văn Hưng
Nguyễn Văn Huy
Nguyễn Thị Hoà
Trần Thị Hảo

ĐK-ĐTĐ3B

Khoa Điện – Điện tử

         11          

Xây dựng chương trình quản lý vật tư Trường ĐH SPKT Nam Định

ThS. Phạm Hùng Phú
ThS. Nguyễn Văn Thẩm

Trần Trọng Hiếu
Hoàng Thị Diệp

ĐS Tin 3

Khoa Công nghệ thông tin

         12          

Xây dựng chương trình quản lý văn bản tại Khoa CNTT Trường ĐHSPKT Nam Định

ThS. Tô Đức Nhuận

Trần Thị Đào
Vũ Phương Thúy
Đặng Thị Xanh

ĐS Tin 3

Khoa Công nghệ thông tin

         13          

Nghiên cứu công nghệ lập trình J2ME và ứng dụng xây dựng phần mềm tra cứu từ điển Anh - Việt trên điện thoại di động

ThS. Nguyễn Văn Vũ

Đỗ Văn Quản

ĐK Tin 3A

Khoa Công nghệ thông tin

         14          

Tìm hiểu kỹ thuật giấu tin trong ảnh

ThS. Nguyễn Thị Lệ
ThS. Nguyễn Thế Vinh

Nguyễn Văn Duy
Vũ Thị Thủy

ĐK Tin 3C

Khoa Công nghệ