TT

Giáo trình, tập bài giảng,
tài liệu tham khảo

Ban biên soạn

Mã số

1

Giáo trình Điện tử cơ bản 1

ThS. Đinh Gia Huân

GT2008-03-01

2

Giáo trình Tự động khống chế

ThS. Ngô Văn Du

GT2008-03-02

3

Giáo trình Thực tập sư phạm

ThS. Nguyễn Thế Mạnh
ThS. Nguyễn Văn Hùng
ThS. Phạm Ngọc Uyển

GT2008-05-01

4

Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục

TS. Nguyễn Ngọc Hùng
ThS. Mai Thị Bích Ngọc

GT2008-05-02

5

Giáo trình Toán rời rạc

ThS. Phạm Cao Hào

GT2008-02-02

6

Giáo trình Cơ sở dữ liệu quan hệ

ThS. Phạm Hùng Phú

GT2008-02-03

7

Giáo trình Thực hành lập trình cơ bản

ThS. Tô Đức Nhuận

GT2008-02-05

Phản hồi về bài viết “Danh sách giáo trình, tập BG, tài liệu TK biên soạn năm 2008”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ: