TT

Giáo trình, tập bài giảng, tài liệu tham khảo

Ban biên soạn

Mã số

1

Thực hành lập trình cở sở dữ liệu

Đoàn Tuấn Nam

 

2

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Đặng Quyết Thắng

 

3

Thực hành khai thác phần mềm ứng dụng

Vũ Thị Phương

 

4

Giáo trình Giáo dục học nghề nghiệp

ThS. Nguyễn Văn Hùng
ThS. Nguyễn Thị Môn
ThS. Hà Mạnh Hợp
TS. Phạm Ngọc Uyển

GT2009-05-01

5

Giáo trình Toán cao cấp

ThS. Nguyễn Mạnh Tường
CN. Nguyễn Đình Thi

GT2009-04-01

6

Giáo trình Lập trình nâng cao

ThS. Phạm Cao Hào
ThS. Nguyễn Thị Thu Thuỷ

GT2009-02-01

7

Giáo trình Thực hành kỹ thuật lập trình hướng đối tượng

ThS. Tô Đức Nhuận
ThS. Đặng Quyết Thắng

GT2009-02-02

8

Giáo trình Kỹ thuật điện

ThS. Trần Thị Kim Dung
ThS. Vũ Ngọc Tuấn

GT2009-03-01

9

Giáo trình Đo lường điện

ThS.Vũ Ngọc Tuấn
KS. Trần Quý Bình

GT2009-03-02

10

Giáo trình Đo lường cảm biến

ThS. Vũ Ngọc Tuấn
KS. Trần Quý Bình

GT2009-03-03

11

Giáo trình Thực hành trang bị điện

ThS. Phạm Văn Chính
ThS. Nguyễn Hùng Khôi

GT2009-03-04

12

Giáo trình Kỹ thuật điều khiển lập trình

ThS. Nguyễn Đức Hỗ
ThS. Nguyễn Tiến Hưng

GT2009-03-05

13

Giáo trình Máy điện 1

ThS. Phạm Thị Hoa
KS. Lã Văn Trưởng

GT2009-03-06

14

Giáo trình Thực hành cung cấp điện

ThS. Hà Thị Thịnh
KS. Phí Văn Hùng

GT2009-03-07

15

Giáo trình Kỹ thuật audio và video tương tự

ThS. Trần Thái Sơn
KS. Trần Văn Biên

GT2009-03-09

16

Giáo trình Môđun Hàn điện cơ bản

ThS. Hoàng Trọng ánh
KS. Nguyễn Thị Mỵ

GT2009-01-04

17

Giáo trình Mô đun Hàn TIG/MIG/MAG

TS. Nguyễn Ngọc Hùng
KS. Nguyễn Hồng Thanh

GT2009-01-03

18

Giáo trình Thực hành cơ bản hàn hơi và cắt kim loại

ThS. Vũ Ngọc Thương
TS. Nguyễn Ngọc Hùng

GT2009-01-02

19

Tài liệu hướng dẫn sinh viên làm đồ án tốt nghiệp

ThS. Trần Văn Anh

GT2009-01-01

Phản hồi về bài viết “Danh sách giáo trình, tập BG, tài liệu TK biên soạn năm 2009”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ: