TT

Giáo trình, tập BG,
tài liệu TK

Chủ biên

Thành viên

Mã số

1

Giáo trình Hàn khí

ThS. Hoàng Trọng Ánh

ThS. Nguyễn Hồng Thanh

GT2011-01-01

2

Giáo trình Hàn ống chất lượng cao

ThS. Vũ Văn Ba

KS. Vũ Văn Đạt

GT2011-01-02

3

Giáo trình thực hành Module hàn điện trở

ThS. Nguyễn Hồng Thanh

ThS. Nguyễn Hồng Thanh 
TS. Nguyễn Ngọc Hùng

 

4

Giáo trình thực hành Module tiện ren tam giác

ThS. Lê Văn Tiến

ThS. Lê Văn Tiến
TS. Nguyễn Ngọc Hùng

TB2011-01-05

5

Tập bài giảng Kết cấu hàn

TS. Hà Xuân Hùng

ThS. Hoàng Trọng Ánh
ThS. Nguyễn Hồng Thanh

TB2011-01-05

6

Tập bài giảng Kỹ thuật nhiệt

ThS. Nguyễn Hữu Duyên

ThS. Trần Văn Anh

TB2011-01-06

7

Tập bài giảng Nguyên lý động cơ đốt trong

ThS. Trần Văn Anh

ThS. Trần Quốc Đảng

TB2011-01-07

8

Tập bài giảng Thiết bị hàn

ThS. Nguyễn Trọng Điền

ThS. Vũ Văn Ba
KS. Vũ Văn Đạt
KS. Cao Thị Hằng

TB2011-01-08

9

Tập bài giảng Thực hành động cơ 2

ThS. Trần Quốc Đảng

Trần Tuấn Anh

TB2011-01-09

10

Tập bài giảng Cung cấp điện

ThS. Hà Thị Thịnh

KS. Phí Văn Hùng

TB2011-03-02

11

Tập bài giảng Hệ thống điều khiển tự động

ThS. Phạm Thị Hoa

ThS. Nguyễn Tiến Hưng

TB2011-03-03

12

Tập bài giảng Khí cụ điện

ThS. Lã Văn Trưởng

KS. Vũ Hải Thượng

TB2011-03-04

13

Tập bài giảng Kỹ thuật Audio và Video số

ThS. Trần Thái Sơn

ThS. Phạm Văn Phi

TB2011-03-05

14

Tập bài giảng Kỹ thuật điện - điện tử

ThS. Trần Thị Kim Dung

ThS. Vũ Thị Thắng

TB2011-03-06

15

Tập bài giảng Kỹ thuật nhiệt lạnh

ThS. Trịnh Công Chính

KS. Hoàng Mai Hồng
KS. Nguyễn Thị Hoa

TB2011-03-07

16

Tập bài giảng Kỹ thuật siêu âm tần

ThS. Nghiêm Thị Thúy Nga

ThS. Nguyễn Thị Hòa

TB2011-03-08

17

Tập bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu

ThS. Đoàn Ngọc Sỹ

ThS. Nguyễn Thị Hoà

TB2011-03-09

18

Tập bài giảng Truyền động dầu ép và khí nén

ThS. Trần Gia Khánh

KS. Mai Thị Thêm

TB2011-03-10

19

Tập bài giảng Truyền động điện

ThS. Phạm Văn Chính

ThS. Nguyễn Hùng Khôi

TB2011-03-11

20

Tập bài giảng Tự động hóa quá trình công nghệ

ThS. Nguyễn Tiến Hưng

ThS. Nguyễn Đức Hỗ

TB2011-03-12

21

Tập bài giảng Hóa học đại cương

ThS. Phạm Văn Thới

CN. Cù Thị Vân Anh
CN. Phạm Thị Hường

TB2011-04-01

22

Tập bài giảng Quy hoạch tuyến tính

ThS. Nguyễn Đình Thi

ThS. Nguyễn Mạnh Tường

TB2011-04-02

23

Tập bài giảng Vật lý đại cương 2

ThS. Bùi Phương Thúy

ThS. Trịnh Thế Anh

TB2011-04-03

24

Tập bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành Chế tạo máy

ThS. Ngô Thị Thanh

CN. Trần Hồng Vân
ThS. Trần Xuân Thảnh

TB2011-06-01

25

Tập bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành ô tô

ThS. Trần Thị Tuyết Hồng

CN. Nguyễn Thị Thu
ThS. Trần Quốc Đảng

TB2011-06-02

26

Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế

ThS. Hoàng Thị Kim Liên

CN. Trần Thị Thu Hương
ThS. Phạm Lê Hoa

GT2011-06-03

27

Tài liệu tham khảo Bài tập Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

ThS. Đặng Quyết Thắng

ThS. Nguyễn Thị Thu Thuỷ

TK2011-02-01

28

Tài liệu tham khảo Bài tập Ngôn ngữ lập trình C

ThS. Phạm Cao Hào

ThS. Nguyễn Thị Lệ

TK2011-02-02

29

Tài liệu tham khảo Bài tập Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý

ThS. Nguyễn Văn Thẩm

ThS. Phạm Hùng Phú

TK2011-02-03

30

Tập bài giảng Lập trình hướng đối tượng

ThS. Tô Đức Nhuận

ThS. Nguyễn Thế Vinh
ThS. Vũ Công Đoàn

TB2011-02-04

31

Tập bài giảng Lập trình mạng

ThS. Nguyễn Văn Vũ

ThS. Trần Đình Tùng
ThS. Vũ Công Đoàn

TB2011-02-05

32

Tập bài giảng Ngôn ngữ hình thức

ThS. Phạm Hùng Phú

ThS. Vũ Thị Phương

TB2011-02-06

33

Tập bài giảng Nguyên lý hệ điều hành

ThS. Trần Đình Tùng

ThS. Nguyễn Văn Trung

TB2011-02-07

34

Tập bài giảng Phương pháp số

ThS. Đoàn Tuấn Nam

ThS. Nguyễn Thế Vinh

TB2011-02-08

35

Tập bài giảng Quản trị kinh doanh

ThS. Bùi Hồng Đăng

ThS. Phạm Thị Lê Hoa
CN. Bùi Quốc Việt

TB2011-07-0