STT

Tên Giáo trình, tập bài giảng

Ban biên soạn

1

Giáo trình Nguyên lý cắt kim loại

TS. Trần Văn Khiêm – Chủ biên

ThS. Lê Văn Tiến – Thành viên

2

Tập bài giảng Công nghệ hàn áp lực

TS. Nguyễn Ngọc Hùng – Chủ biên

ThS. Bùi Thị Tuyết Nhung  – Thành viên

KS. Cao Thị Hằng – Thành viên

3

Tập bài giảng Cơ học 1

ThS. Bùi Đức Phương – Chủ biên

ThS. Ngô Mạnh Hà – Thành viên

4

Tập bài giảng Tự động hóa quá trình sản xuất hàn

ThS. Nguyễn Thị Mỵ – Chủ biên

KS. Nguyễn Công Trường – Thành viên

5

Tập bài giảng Vật liệu hàn

ThS. Bùi Thị Tuyết Nhung – Chủ biên

TS. Nguyễn Ngọc Hùng – Thành viên
KS. Cao Thị Hằng – Thành viên

6

Tập bài giảng Vật liệu kỹ thuật 1

ThS. Nguyễn Mạnh Chất – Chủ biên

KS. Vũ Văn Khánh – Thành viên

7

Tập bài giảng Hình họa - Vẽ kỹ thuật

ThS. Lê Thanh – Chủ biên

ThS. Nguyễn Mạnh Chất – Thành viên

8

Tập bài giảng Kết cấu và tính toán động cơ đốt trong

ThS. Trần Văn Anh – Chủ biên

9

Tập bài giảng Kết cấu và tính toán ô tô

ThS. Trần Quốc Đảng – Chủ biên

KS. Nguyễn Trung Kiên – Thành viên

10

Tập bài giảng Máy điều khiển số và rô bốt công nghiệp

ThS. Lê Văn Tiến – Chủ biên

KS. Hoàng Thị Diệu – Thành viên

11

Tập bài giảng Thiết bị tiện nghi ô tô

ThS. Trần Thanh Tâm – Chủ biên

ThS. Trần Quốc Đảng – Thành viên
KS. Trịnh Xuân Phong – Thành viên

12

Tập bài giảng Ứng dụng CAD/CAM/CNC trong hàn robot

ThS. Hoàng Trọng Ánh – Chủ biên

ThS. Vũ Văn Ba – Thành viên
ThS. Nguyễn Hồng Thanh – Thành viên

13

Giáo trình Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

ThS. Nguyễn Trọng Điền – Chủ biên

ThS. Nguyễn Thị Mỵ – Thành viên
KS. Trần Đức Hòa – Thành viên

14

Tập bài giảng Hệ điều hành mạng

ThS. Nguyễn Văn Trung – Chủ biên

ThS. Trần Đình Tùng – Thành viên

15

Tập bài giảng Lập trình Windows

ThS. Tô Đức Nhuận – Chủ biên

ThS. Vũ Công Đoàn – Thành viên

16

Tập bài giảng Mạng máy tính

ThS. Trần Đình Tùng – Chủ biên

ThS. Nguyễn Văn Trung – Thành viên

17

Tập bài giảng SQL Server

ThS. Nguyễn Văn Thẩm – Chủ biên

ThS. Vũ Thị Phương – Thành viên
KS. Trần Thị Thuận – Thành viên

18

Tập bài giảng Nhập môn chương trình dịch

ThS. Phạm Hùng Phú – Chủ biên

ThS. Đoàn Tuấn Nam – Thành viên

19

Tập bài giảng Thiết kế và đánh giá thuật toán

ThS. Phạm Cao Hào – Chủ biên

20

Tập bài giảng Bảo vệ rơ le và tự động hóa

ThS. Nguyễn Hùng Khôi – Chủ biên

ThS. Lưu Quốc Cường – Thành viên

21

Tập bài giảng Điện công nghiệp

ThS. Nguyễn Đức Hỗ – Chủ biên

ThS. Nguyễn Tiến Hưng – Thành viên

22

Tập bài giảng Điện tử cơ bản 2

ThS. Nguyễn Thị Hòa – Chủ biên

ThS. Trần Thanh Sơn – Thành viên
ThS. Hoàng Thị Phương – Thành viên

23

Tập bài giảng Điện tử công suất

ThS. Nghiêm Thị Thúy Nga – Chủ biên

ThS. Lê Anh Tuấn – Thành viên
ThS. Đoàn Ngọc Sỹ – Thành viên

24

Tập bài giảng Khí cụ điện và máy điện

ThS. Lã Văn Trưởng – Chủ biên

KS. Vũ Hải Thượng – Thành viên

25

Tập bài giảng Kỹ thuật số

ThS. Hoàng Thị Phương – Chủ biên

ThS. Trần Thanh Sơn – Thành viên

26

Tập bài giảng Máy điện 2

ThS. Nguyễn Thị Kha – Chủ biên

KS. Bùi Thị Thu Hường – Thành viên

27

Tập bài giảng Thực hành đo lường điện

ThS. Vũ Ngọc Tuấn – Chủ biên

KS. Trần Quý Bình – Thành viên

28

Tập bài giảng Thực hành khí nén, thủy lực

ThS. Nguyễn Tiến Hưng – Chủ biên

ThS. Nguyễn Tiến Đức – Thành viên
KS. Mai Thị Thêm – Thành viên

29

Tập bài giảng Thực hành truyền động điện

ThS. Phạm Văn Chính – Chủ biên

ThS. Phạm Thị Hoa – Thành viên

30

Tập bài giảng Vận hành và điều khiển hệ thống điện

ThS. Hà Thị Thịnh – Chủ biên

ThS. Nguyễn Tiến Đức – Thành viên

31

Tập bài giảng Vi xử lý 1

ThS. Phạm Xuân Bách – Chủ biên

ThS. Giản Quốc Anh – Thành viên

32

Tập bài giảng Hệ thống điện

ThS. Lưu Quốc Cường – Chủ biên

ThS. Phạm Văn Chính – Thành viên

33

Tập bài giảng Trường điện từ

ThS. Vũ Thị Thắng – Chủ biên

ThS. Trần Thị Kim Dung – Thành viên

34

Tập bài giảng Toán kinh kế

ThS. Nguyễn Đình Thi – Chủ biên

ThS. Nguyễn Mạnh Tường – Thành viên
CN. Nguyễn Thị Thu Trang – Thành viên

35

Tập bài giảng Kinh tế công nghiệp và quản trị chất lượng

ThS. Phạm Thị Lê Hoa – Chủ biên

ThS. Đỗ Thùy Linh – Thành viên

36

Tập bài giảng Nhập môn Kinh tế học

ThS. Bùi Hồng Đăng – Chủ biên

CN. Bùi Quốc Việt – Thành viên