TT

Giáo trình môn học,

Ban biên soạn

Đơn vị chủ trì

Mã số

tập bài giảng môn học,

tài liệu tham khảo

     1          

Giáo trình Tổ chức quản lý quá trình dạy học

TS. Nguyễn Trường Giang - Chủ biên

Khoa SPKT

GT2013-05-01

TS. Nguyễn Văn Hùng - Thành viên

ThS. Mai Thị Bích Ngọc - Thành viên

     2          

Tài liệu tham khảo Giáo viên dạy nghề và phương pháp dạy thực hành theo năng lực thực hiện

TS. Nguyễn Ngọc Hùng - Chủ biên

Khoa SPKT

TK2013-05-02

TS. Phan Sỹ Nghĩa – Đồng chủ biên

     3          

Tập bài giảng Luật kinh tế

ThS. Lê Thu Hà - Chủ biên

Bộ môn LLCT

TB2013-08-01

CN. Đặng Thị Thu Phương - Thành viên

     4          

Tập bài giảng Kinh tế học vi mô

ThS. Bùi Hồng Đăng - Chủ biên

Khoa KT

TB2013-07-01

ThS. Bùi Quốc Việt - Thành viên

     5          

Tập bài giảng Kinh tế học vĩ mô

ThS. Đỗ Thùy Linh - Chủ biên

Khoa KT

TB2013-07-02

ThS. Phạm Thị Lê Hoa - Thành viên

     6          

Tập bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế

ThS. Phạm Anh Bình - Chủ biên

Khoa KT

TB2013-07-03

ThS. Phạm Thị Lê Hoa - Thành viên

CN. Nguyễn Thị Bích Thủy - Thành viên

     7          

Tập bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán

ThS. Ngô Thanh Bình - Chủ biên

Khoa KHCB

TB2013-04-01

ThS. Nguyễn Mạnh Tường - Thành viên

ThS. Nguyễn Đình Thi - Thành viên

     8          

Giáo trình mô đun Chế tạo phôi hàn

ThS. Nguyễn Trọng Điền - Chủ biên

Khoa CK

GT2013-01-01

KS. Trần Đức Hòa - Thành viên

ThS. Nguyễn Thị Mỵ - Thành viên

     9          

Giáo trình Kết cấu và đồ gá hàn

ThS. Hoàng Trọng Ánh - Chủ biên

Khoa CK

GT2013-01-02

ThS. Nguyễn Hồng Thanh - Thành viên

    10         

Tập bài giảng Thực hành điện động cơ

ThS. Nguyễn Trung Kiên - Chủ biên

Khoa CK

TB2013-01-03

KS. Trịnh Xuân Phong - Thành viên

    11         

Giáo trình mô đun Sửa chữa, bảo dưỡng bộ biến mô và hộp số tự động

ThS. Trần Thanh Tâm - Chủ biên

Khoa CK

GT2013-01-04

ThS. Nguyễn Trung Kiên - Thành viên

    12         

Tập bài giảng Công nghệ kim loại

ThS. Nguyễn Mạnh Chất - Chủ biên

Khoa CK

TB2013-01-05

KS. Phạm Văn Trưởng - Thành viên

    13         

Tập bài giảng Cơ học 2

ThS. Bùi Đức Phương - Chủ biên

Khoa CK

TB2013-01-06

ThS. Ngô Mạnh Hà - Thành viên

    14         

Tập bài giảng Dung sai - Kỹ thuật đo

ThS. Ngô Mạnh Hà - Chủ biên

Khoa CK

TB2013-01-07

KS. Phạm Văn Trưởng - Thành viên

    15         

Tập bài giảng Tiếng anh chuyên ngành Công nghệ Hàn

ThS. Hoàng Thị Kim Liên - Chủ biên

Khoa NN

TB2013-06-01

ThS. Nguyễn Trọng Điền - Thành viên

ThS. Trần Thị Thu Hương - Thành viên

    16         

Tập bài giảng Công nghệ phần mềm

ThS. Phạm Hùng Phú - Chủ biên

Khoa CNTT

TB2013-02-01

ThS. Nguyễn Văn Thẩm - Thành viên

    17         

Tập bài giảng Đồ họa máy tính

ThS. Phạm Cao Hào - Chủ biên

Khoa CNTT

TB2013-02-02

ThS. Nguyễn Thế Vinh - Thành viên

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy - Thành viên

    18         

Tập bài giảng Lập trình Java

ThS. Nguyễn Văn Vũ - Chủ biên

Khoa CNTT

TB2013-02-03

ThS. Trần Đình Tùng - Thành viên

    19         

Tập bài giảng Lập trình trên nền Web

ThS. Nguyễn Văn Trung - Chủ biên

Khoa CNTT

TB2013-02-04

ThS. Đinh Gia Trường - Thành viên

ThS. Trần Văn Long - Thành viên

    20         

Tập bài giảng Xử lý tín hiệu số

ThS. Hoàng Thị Hồng Hà - Chủ biên

Khoa CNTT

TB2013-02-05

ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng - Thành viên

ThS. Cao Văn Thế - Thành viên

    21         

Tập bài giảng Vi xử lý 2

ThS. Phạm Xuân Bách - Chủ biên

Khoa Đ - ĐT

TB2013-03-01

ThS. Trần Văn Hạnh - Thành viên

    22         

Tập bài giảng Lý thuyết tín hiệu

ThS. Nguyễn Thị Hòa - Chủ biên

Khoa Đ - ĐT

TB2013-03-02

ThS. Trần Thị Hiền - Thành viên

    23         

Tập bài giảng Kỹ thuật chiếu sáng

ThS. Hà Thị Thịnh - Chủ biên

Khoa Đ - ĐT

TB2013-03-03

ThS. Nguyễn Hùng Khôi - Thành viên

    24         

Tập bài giảng Robot công nghiệp

ThS. Nguyễn Tiến Hưng - Chủ biên

Khoa Đ - ĐT

TB2013-03-04

ThS. Phạm Văn Chính - Thành viên

    25         

Tập bài giảng Thiết bị điều khiển điện

ThS. Nguyễn Đức Hỗ - Chủ biên

Khoa Đ - ĐT

TB2013-03-05

ThS. Nguyễn Thị Duyên - Thành viên

    26         

Tập bài giảng Thực hành cung cấp điện và giải tích mạng

ThS. Nguyễn Tiến Đức - Chủ biên

Khoa Đ - ĐT

TB2013-03-06

ThS. Phạm Văn Chính - Thành viên

    27         

Tập bài giảng Chuyên đề công nghệ mới

ThS. Lã Văn Trưởng - Chủ biên

Khoa Đ - ĐT

TB2013-03-07

ThS. Phạm Thị Hoa - Thành viên

    28         

Tập bài giảng Nhà máy điện và trạm biến áp

ThS. Lưu Quốc Cường - Chủ biên

Khoa Đ - ĐT

TB2013-03-08

ThS. Nghiêm Thị Hưng - Thành viên

    29         

Tập bài giảng Mạch điện 1

ThS. Trần Thị Kim Dung - Chủ biên

Khoa Đ - ĐT

TB2013-03-09

ThS. Vũ Thị Thắng - Thành viên

    30         

Tập bài giảng Vật liệu điện - điện tử

ThS. Trần Thị Hiền - Chủ biên

Khoa Đ - ĐT

TB2013-03-10

KS. Đào Thị Hằng - Thành viên

    31         

Tập bài giảng Thực hành Đo lường cảm biến

ThS. Trần Quý Bình - Chủ biên

Khoa Đ - ĐT

TB2013-03-11

ThS. Vũ Ngọc Tuấn - Thành viên

    32         

Tập bài giảng Thực hành Kỹ thuật điện

ThS. Nguyễn Thị Kha - Chủ biên

Khoa Đ - ĐT

TB2013-03-12

KS. Vũ Tiến Lập - Thành viên

Phản hồi về bài viết “Danh sách giáo trình, tập bài giảng, tài liệu tham khảo năm 2013”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ: