TT

Phân loại

Tên GT,TBG,TLTK

Ban biên soạn

ĐV chủ trì

Mã số

Chủ biên

Thành viên

1

Giáo trình

Công nghệ CNC

TS. Trần Văn Khiêm

ThS. Trần Xuân Thảnh

Khoa CK

GT2014-01-01

2

Tập bài giảng

Thực hành tiện cơ bản

ThS. Lê Văn Tiến

ThS. Phạm Văn Hà

ThS. Nguyễn Thị Hiên

Khoa CK

TB2014-01-02

3

Tập bài giảng

Thực hành nguội

ThS. Vũ Văn Lợi

ThS. Vũ Mạnh Hùng

Khoa CK

TB2014-01-03

4

Tập bài giảng

Thực hành công nghệ CAD/CAM-CNC

ThS. Trần Quang Huy

ThS. Trần Xuân Thảnh
ThS. Hoàng Xuân Huân

Khoa CK

TB2014-01-04

5

Tập bài giảng

An toàn và bảo dưỡng công nghiệp hàn

ThS. Nguyễn Thị Mỵ

TS. Vũ Ngọc Thương
ThS. Bùi Thị Tuyết Nhung

Khoa CK

TB2014-01-05

6

Tập bài giảng

Thực hành hàn điện cơ bản

ThS. Hoàng Trọng Ánh

KS. Trần Đức Hòa

Khoa CK

TB2014-01-06

7

Tập bài giảng

Thực hành hàn điện nâng cao

ThS. Vũ Văn Ba

 

Khoa CK

TB2014-01-07

8

Tập bài giảng

Thực hành hàn MIG/MAG cơ bản

ThS. Nguyễn Hồng Thanh

TS. Nguyễn Ngọc Hùng

Khoa CK

TB2014-01-08

9

Tập bài giảng

Thực hành hàn TIG cơ bản

TS. Nguyễn Ngọc Hùng

ThS. Nguyễn Hồng Thanh

Khoa CK

TB2014-01-09

10

Tập bài giảng

Thực hành các phương pháp hàn khác

ThS. Bùi Thị Tuyết Nhung

ThS. Hoàng Trọng Ánh

Khoa CK

TB2014-01-10

11

Tập bài giảng

Thực hành hàn MIG/MAG nâng cao

TS. Vũ Ngọc Thương

KS. Vũ Văn Đạt

Khoa CK

TB2014-01-11

12

Tập bài giảng

Chế tạo phôi hàn

ThS. Nguyễn Trọng Điền

KS. Trần Đức Hòa

Khoa CK

TB2014-01-12

13

Tập bài giảng

Thực hành điện thân xe

ThS. Nguyễn Trung Kiên (A)

ThS. Trịnh Xuân Phong

Khoa CK

TB2014-01-13

14

Tập bài giảng

Nguyên lý - Chi tiết máy 1

ThS. Nguyễn Mạnh Chất

ThS. Vũ Văn Khánh

Khoa CK

TB2014-01-14

15

Tập bài giảng

Dao động kỹ thuật

ThS. Bùi Đức Phương

ThS. Ngô Mạnh Hà

Khoa CK

TB2014-01-15

16

Tập bài giảng

Máy nâng chuyển

ThS. Lê Thanh

Phạm Văn Trưởng

Khoa CK

TB2014-01-16

17

Tập bài giảng

Thực hành lập trình Web

ThS. Trần Đình Tùng

ThS. Nguyễn Văn Vũ

Khoa CNTT

TB2014-02-01

18

Tập bài giảng

Cơ sở dữ liệu phân tán

ThS. Nguyễn Văn Thẩm

ThS. Phạm Hùng Phú

Khoa CNTT

TB2014-02-02

19

Tập bài giảng

Nhập môn trí tuệ nhân tạo

ThS. Đoàn Tuấn Nam

ThS. Vũ Thị Phương

Khoa CNTT

TB2014-02-03

20

Tập bài giảng

Truyền số liệu

ThS. Hoàng Thị Hồng Hà

ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng

Khoa CNTT

TB2014-02-04

21

Tập bài giảng

Lập trình mã nguồn mở

ThS. Nguyễn Văn Trung

ThS. Trần Đình Tùng
ThS. Phan Đức Thiện

Khoa CNTT

TB2014-02-05

22

Tập bài giảng

Thiết kế mạng

ThS. Trần Văn Long

ThS. Trần Đình Tùng

Khoa CNTT

TB2014-02-06

23

Tập bài giảng

Thực hành lập trình cơ sở dữ liệu với VB.net

ThS. Phạm Hùng Phú

ThS. Phan Đức Thiện

Khoa CNTT

TB2014-02-07

24

Tập bài giảng

Thực hành kỹ thuật lập trình

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

ThS. Bùi Thị Thảo

ThS. Nguyễn Thị Lệ

Khoa CNTT

TB2014-02-08

25

Tập bài giảng

Thực hành lập trình thiết bị di động

ThS. Đinh Gia Trường

ThS. Nguyễn Văn Trung

Khoa CNTT

TB2014-02-09

26

Tập bài giảng

Mạch điện 2

ThS. Trần Thị Kim Dung

ThS. Vũ Thị Thắng

Khoa ĐĐT

TB2014-03-01

27

Tập bài giảng

Cấu trúc máy tính và giao diện

ThS. Lê Anh Tuấn

ThS. Trần Hiếu

Khoa ĐĐT

TB2014-03-02

28

Tập bài giảng

Giải tích mạch và mô phỏng trên máy tính

ThS. Cao Văn Thế

ThS. Đoàn Ngọc Sỹ

Khoa ĐĐT

TB2014-03-03

29

Tập bài giảng

Thực hành điện tử cơ bản

ThS. Nghiêm Thị Thúy Nga

ThS. Trần Thanh Sơn

ThS. Nguyễn Thị Hòa

Khoa ĐĐT

TB2014-03-04

30

Tập bài giảng

Kỹ thuật bảo dưỡng công nghiệp

TS. Nguyễn Đức Hỗ

ThS. Lã Văn Trưởng

Khoa ĐĐT

TB2014-03-05

31

Giáo trình

Toán cao cấp

ThS. Nguyễn Mạnh Tường

ThS. Nguyễn Đình Thi

CN. Nguyễn Đỗ Kiều Loan

Khoa KHCB

GT2014-04-01

32

Tập bài giảng

Nhập môn khoa học giao tiếp

TS. Nguyễn Trường Giang

ThS. Mai Thị Bích Ngọc ThS. Trần Thị Thu Hằng

Khoa SPKT

TB2014-05-01

33

Tài liệu tham khảo

Dạy học tích hợp trong đào tạo nghề

ThS. Nguyễn Thế Mạnh

ThS. Trần Văn Anh

ThS. Nguyễn Tiến Hưng ThS. Đặng Thị Hiền

Khoa SPKT

TK2014-05-02

34

Tập bài giảng

Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế

ThS. Hoàng Thị Kim Liên

ThS. Trần Thị Vân

ThS. Phạm Thị Lê Hoa

Khoa NN

TB2014-06-01

35

Tập bài giảng

Quản trị học

ThS. Bùi Hồng Đăng

ThS. Bùi Quốc Việt

Khoa KT

TB2014-07-01

36

Tập bài giảng

Lịch sử kinh tế quốc dân

ThS. Phạm Anh Bình

TS. Trần Văn Đẩu

Khoa KT

TB2014-07-02

37

Tập bài giảng

Kế toán tài chính 1

ThS. Lê Thị Hồng Tâm

TS. Đặng Huy Việt

Khoa KT

TB2014-07-03

38

Tập bài giảng

Quản trị nhân lực

ThS. Phạm Thị Lê Hoa

ThS. Nguyễn Thị Thu Trang

Khoa KT

TB2014-07-04

39

Tập bài giảng

Quản trị doanh nghiệp

TS. Trần Văn Đẩu

ThS. Phạm Thị Lê Hoa

Khoa KT

TB2014-07-05

40

Tập bài giảng

Tài chính tiền tệ

ThS. Đỗ Thùy Linh

ThS. Lê Thị Hồng Tâm

Khoa KT

TB2014-07-06

41

Tập bài giảng

Quản trị chiến lược

ThS. Bùi Quốc Việt

ThS. Phạm Anh Bình

Khoa KT

TB2014-07-07

42

Tập bài giảng

Nguyên lý kế toán

ThS. Nguyễn Thị Phương Dung

ThS. Nguyễn Thị Thơm

Khoa KT

TB2014-07-08

43

Tập bài giảng

Marketing căn bản

ThS. Nguyễn Thị Thu Trang

ThS. Bùi Hồng Đăng

Khoa KT

TB2014-07-09

Phản hồi về bài viết “Danh sách giáo trình, tập bài giảng, tài liệu tham khảo năm 2014”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ: