TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm
đề tài

Thành viên

1

Biện pháp rèn luyện kỹ năng dạy
học cho sinh viên sư phạm kỹ thuật ngành Cơ khí Chế tạo máy ở Trường Đại học SPKT Nam Định

ThS. Nguyễn Trường Giang

ThS. Mai Thị Bích Ngọc

2

Nghiên cứu, thiết kế Postprocessor
 để lập trình cho máy phay Armoni trên cơ sở phần mềm CAD/CAM-Pro?Engineer

ThS. Trần Xuân Thảnh

KS. Trần Quang Huy

3

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo sa
bàn hệ thống điều hoà không khí ô tô dùng để dạy học

ThS. Trần Quốc Đảng

ThS. Trần Văn Anh
KS. Trần Tuấn Anh

4

Nghiên cứu thông số công nghệ
hàn giáp mối một phía ứng dụng trong hàn ghép nối tổng đoạn vỏ tàu thuỷ bằng công nghệ hàn MAG tự động

ThS. Vũ Văn Ba

KS. Nguyễn Hồng Thanh

5

Các giải pháp nâng cao chất lượng tập luyện ngoại khoá môn bóng chuyền cho sinh viên Trường ĐH SPKT NĐ

ThS. Đoàn Thị Thanh Vân