TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm
đề tài

1

Nghiên cứu , thiết kế máy phay CNC ảo trên cơ sở máy phay Armoni

ThS. Trần Xuân Thảnh

2

Thiết kế, chế tạo thiết bị kiểm tra chẩn đoán hư hỏng hệ thống điều khiển tự động động cơ ô tô

KS. Nguyễn Trung Kiên

3

Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống điều khiển và giám sát các chuyển động của máy khoan mạch in

ThS. Trần Văn Biên

4

Nghiên cứu ,thiết kế chế tạo kit vi điều khiển PIC ứng dụng cho thực hành vi điều khiển tại trường ĐHSPKT Nam Định

ThS. Vũ Ngọc Tuấn

5

Thiết kế một số thí nghiệm Vật lý ảo phần Cơ học

ThS. Bùi Phương Thúy

6

Một số giải pháp đổi mới phương pháp dạy học môn Toán cao cấp nhằm tích cực hóa hoạt động của người học

ThS. Nguyễn Mạnh Tường

7

Xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá kỹ năng thực hành nghề cơ khí, điện - điện tử tại Trường ĐHSPKT Nam Định

TS. Nguyễn Ngọc Hùng

6

Thiết kế bài giảng theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của người học nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn tư tưởng Hồ Chí Minh tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

ThS. Lê Quỳnh Lan

Phản hồi về bài viết “Danh sách đề tài cấp Trường năm 2010”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ: