TT

Tên đề tài

Ban chủ nhiệm

Đơn vị

chủ trì

Mã số

 1.  

Biện pháp phát triển kỹ năng tư vấn cho cố vấn học tập tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

ThS. Ngô Thị Nhung – Chủ nhiệm

TS. Nguyễn Ngọc Hùng – Thành viên

ThS. Nguyễn Thế Mạnh – Thành viên

ThS. Nguyễn Lương Kiên – Thành viên

Khoa SPKT

KC2013-05-01

 1.  

Vận dụng lý thuyết Module xây dựng học liệu cho học phần Giáo dục học nghề nghiệp theo học chế tín chỉ tại Trường  Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

ThS. Trần Thị Ngọc Loan – Chủ nhiệm

ThS. Hà Mạnh Hợp – Thành viên

ThS. Trần Lê Na – Thành viên

ThS. Ngô Thị Nhung – Thành viên

Khoa SPKT

KC2013-05-02

 1.  

Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động tự học các học phần lý thuyết theo hệ thống tín chỉ của sinh viên Trường  Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

ThS. Trần Trung Kiên – Chủ nhiệm

ThS. Trần Văn Anh – Thành viên

ThS. Đinh Gia Huân – Thành viên

TS. Nguyễn Văn Hùng – Thành viên

Khoa SPKT

KC2013-05-03

 1.  

Thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống thủy lực của máy nâng chuyển dùng làm mô hình dạy học chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy

ThS. Trần Quang Huy – Chủ nhiệm

ThS. Trần Xuân Thảnh – Thành viên

ThS. Bùi Đức Phương – Thành viên

Khoa Cơ khí

KC2013-01-01

 1.  

Thiết kế, chế tạo máy quét laser 3D phục vụ giảng dạy chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

ThS. Lê Thanh – Chủ nhiệm

ThS. Nguyễn Mạnh Chất – Thành viên

ThS. Bùi Đức Phương – Thành viên

ThS. Ngô Mạnh Hà – Thành viên

Khoa Cơ khí

KC2013-01-02

 1.  

Nghiên cứu tổ chức tế vi của kim loại trong liên kết hàn tiết diện ống bằng máy soi kim tương 4XC

ThS. Nguyễn Hồng Thanh – Chủ nhiệm

TS. Hà Xuân Hùng – Thành viên

KS. Vũ Văn Khánh – Thành viên

ThS. Hoàng Trọng Ánh – Thành viên

KS. Nguyễn Công Trường – Thành viên

Khoa Cơ khí

KC2013-01-03

 1.  

Thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống treo trên ô tô du lịch có thiết bị hiển thị dao động dùng trong giảng dạy công nghệ kỹ thuật ô tô

ThS. Trần Quốc Đảng – Chủ nhiệm

KS. Trần Tuấn Anh – Thành viên

ThS. Nguyễn Trung Kiên – Thành viên

Khoa Cơ khí

KC2013-01-04

 1.  

Nghiên cứu sự thay đổi cơ tính của vật liệu trong liên kết hàn bằng máy kéo vạn năng WEW-600D

KS. Vũ Văn Khánh – Chủ nhiệm

ThS. Nguyễn Trọng Điền – Thành viên

ThS. Nguyễn Hồng Thanh – Thành viên

KS. Trần Đức Hòa – Thành viên

KS. Vũ Văn Đạt – Thành viên

Khoa Cơ khí

KC2013-01-05

 1.  

Nghiên cứu xây dựng chiến lược chạy dao để nâng cao chất lượng bề mặt khi gia công khuôn mẫu bằng phần mềm NX8.0

KS. Hoàng Xuân Huân – Chủ nhiệm

ThS. Trần Xuân Thảnh – Thành viên

Khoa Cơ khí

KC2013-01-06

 1.  

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật siêu âm kiểm tra khuyết tật mối hàn trên cơ sở máy siêu âm Masterscan 350

ThS. Vũ Văn Ba – Chủ nhiệm

TS. Hà Xuân Hùng – Thành viên

ThS. Nguyễn Thị Mỵ – Thành viên

KS. Vũ Văn Đạt – Thành viên

Khoa Cơ khí

KC2013-01-07

 1.  

Xây dựng phần mềm quản lý ngân hàng câu hỏi thi tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

ThS. Nguyễn Văn Thẩm – Chủ nhiệm

ThS. Phạm Hùng Phú – Thành viên

ThS. Đinh Gia Trường – Thành viên

ThS. Trần Trung Kiên – Thành viên

Khoa CNTT

KC2013-02-01

 1.  

Xây dựng phần mềm thi trắc nghiệm trực tuyến trên mạng nội bộ

ThS. Trần Đình Tùng – Chủ nhiệm

ThS. Phan Đức Thiện – Thành viên

KS. Phạm Thị Phượng – Thành viên

Khoa CNTT

KC2013-02-02

 1.  

Xây dựng phần mềm quản lý đề tài khoa học tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

ThS. Đoàn Tuấn Nam – Chủ nhiệm

ThS. Nguyễn Văn Vũ – Thành viên

KS. Trần Thị Hồng Nhung – Thành viên

KS. Nguyễn Thanh Yên – Thành viên

Khoa CNTT

KC2013-02-03

 1.  

Nghiên cứu, chế tạo mô hình hệ thống điều khiển và giám sát thiết bị điện qua mạng Internet

ThS. Lê Anh Tuấn – Chủ nhiệm

ThS. Nguyễn Tiến Hưng – Thành viên

Khoa Đ–ĐT

KC2013-03-01

 1.  

Xây dựng hệ thống đo độ rung trên DSK TMS320C6713

ThS. Giản Quốc Anh – Chủ nhiệm

ThS. Trần Văn Hạnh – Thành viên

Khoa Đ–ĐT

KC2013-03-02

Phản hồi về bài viết “Danh sách đề tài NCKH cấp Trường năm 2013”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ: