Tên đề tài

Chủ nhiệm

Thành viên

Đơn vị

chủ trì

Mã số

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật siêu âm kiểm tra khuyết tật mối hàn trên cơ sở máy siêu âm MASTERCAN 350

ThS. Vũ Văn Ba

TS. Hà Xuân Hùng

ThS. Nguyễn Thị Mỵ

KS. Vũ Văn Đạt

Khoa Cơ khí

KC2014-01-01

Nghiên cứu tổ chức tế vi của kim loại trong liên kết hàn tiết diện ống bằng máy soi kim tương 4XC

ThS. Nguyễn Hồng Thanh

TS. Hà Xuân Hùng

ThS. Vũ Văn Khánh

KS. Nguyễn Công Trường

Khoa Cơ khí

KC2014-01-02

Nghiên cứu xây dựng chiến lược chạy dao để nâng cao chất lượng bề mặt khi gia công khuôn mẫu bằng phần mềm NX 8.0

ThS. Hoàng Xuân Huân

ThS. Trần Xuân Thảnh

Khoa Cơ khí

KC2014-01-03

Nghiên cứu chế tạo bộ dưỡng kiểm tra độ nhám bề mặt chi tiết máy

ThS. Trần Xuân Thảnh

ThS. Trần Công Chính

Khoa Cơ khí

KC2014-01-04

Xây dựng quy trình chụp và giải đoán hình ảnh của mối hàn bằng phương pháp chụp ảnh phóng xạ tia X

ThS. Vũ Văn Khánh

TS. Hà Xuân Hùng

ThS. Nguyễn Hồng Thanh

KS. Vũ Văn Đạt

Khoa Cơ khí

KC2014-01-05

Nghiên cứu chế tạo máy hàn nguội áp lực

TS. Vũ Ngọc Thương

TS. Nguyễn Ngọc Hùng

ThS. Trần Hiếu

ThS. Bùi Đức Phương

KS. Vũ Văn Đạt

Khoa Cơ khí

KC2014-01-06

Xây dựng phần mềm quản lý thiết bị, dụng cụ, vật tư tại Trung tâm Thực hành Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

ThS. Nguyễn Văn Vũ

ThS. Phạm Hùng Phú

ThS. Phan Đức Thiện

Khoa CNTT

KC2014-02-01

Nghiên cứu nâng cấp Mô hình máy tiện NC mã hiệu PLC-TC1 thành Mô hình máy tiện CNC

TS. Trần Văn Khiêm

ThS. Trần Văn Biên

ThS. Trần Công Chính

Khoa Đ–ĐT

KC2014-03-01

Xây dựng hệ thống đo độ rung trên DSK TMS320C6713

ThS. Giản Quốc Anh

ThS. Trần Văn Hạnh

Khoa Đ–ĐT

KC2014-03-02

Thiết kế, chế tạo hệ thống các mô đun thực hành vi điều khiển tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

ThS. Phạm Xuân Bách

ThS. Trần Văn Hạnh

ThS. Vũ Tiến Lập

Khoa Đ–ĐT

KC2014-03-03

Nghiên cứu, chế tạo mô hình  điều khiển giám sát trạm cấp phôi tự động

ThS. Nguyễn Tiến Đức

ThS. Lã Văn Trưởng

ThS. Nguyễn Thúy Hằng

Khoa Đ–ĐT

KC2014-03-04

Thiết kế và chế tạo bộ tạo tải cho hệ thống điều chỉnh tự động bù cosj

ThS. Phạm Văn Chính

ThS. Vũ Văn Công

ThS. Phí Văn Hùng

Khoa Đ–ĐT

KC2014-03-05

Nghiên cứu, chế tạo mô hình điều khiển giám sát hệ thống bơm ổn định áp lực đường ống

ThS. Nguyễn Tiến Hưng

TS. Nguyễn Đức Hỗ

ThS. Nguyễn Thị Duyên

Khoa Đ–ĐT

KC2014-03-06

Vận dụng lý thuyết công nghệ dạy học để thiết kế học liệu cho học phần Tâm lý học nghề nghiệp theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

TS. Nguyễn Văn Hùng

TS. Nguyễn Trường Giang

ThS. Ngô Thị Nhung

ThS. Trần Thị Ngọc Loan

Khoa SPKT

KC2014-05-01

Quản lý công tác cố vấn học tập trong đào tạo theo học chế tín chỉ ở Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

TS. Nguyễn Ngọc Hùng

TS. Nguyễn Thị Diệu Linh ThS. Nguyễn Lương Kiên

Khoa SPKT

KC2014-05-02

Xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng ngân hàng câu hỏi thi của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

ThS. Đinh Gia Huân

CN. Phạm Đức Cường

CN. Vũ Thị Thúy Hoàn

Khoa SPKT

KC2014-05-03

Phát triển kỹ năng đọc giáo trình, tài liệu tham khảo các môn lý luận chính trị cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

ThS. Trần Thị Thùy Ninh

ThS. Nguyễn Thế Mạnh

ThS. Lê Quỳnh Lan

Khoa LLCT

KC2014-08-0

Phản hồi về bài viết “Danh sách đề tài KHCN cấp Trường năm 2014”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ: