BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

Số: 39/TB-ĐHSPKTNĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

 

Nam Định, ngày 21 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2017

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định là trường Đại học công lập Trung ương, trụ sở đóng tại thành phố Nam Định, có lịch sử 50 năm xây dựng và phát triển, đào tạo trình độ thạc sĩ, đại học, cao đẳng các ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế, ngoại ngữ và sư phạm kỹ thuật, địa bàn tuyển sinh trên cả nước. Năm 2017, Nhà trường tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 27 chỉ tiêu.

2. Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật cơ khí.

3. Thời gian đào tạo: 2 năm (4 học kỳ).

4. Đối tượng và điều kiện dự thi

Thí sinh dự thi vào học chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí phải thoả các điều kiện sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ Chế tạo máy hoặc Công nghệ Kỹ thuật cơ khí hoặc ngành gần với ngành dự thi và đã được học bổ sung kiến thức.

- Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên, không trong thời gian thi hành án hình sự; được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.

- Nộp hồ sơ đầy đủ và đúng hạn.

5. Các môn thi tuyển sinh

- Anh văn, Toán cao cấp, Công nghệ chế tạo máy.

- Thí sinh được miễn thi môn Anh văn nếu đảm bảo các điều kiện quy định tại Khoản 3, Điều 5 tại Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ - Thông tư số 15/2014/TT- BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Danh mục ngành gần và các học phần học bổ sung kiến thức

6.1. Danh mục ngành gần

- Kỹ thuật cơ - điện tử.

- Cơ kỹ thuật.

- Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử.

- Công nghệ kỹ thuật ô tô.

- Các ngành máy và thiết bị công nghiệp khác.

6.2. Các học phần học bổ sung kiến thức

Căn cứ vào các học phần trong bảng điểm tốt nghiệp đại học, thí sinh có bằng tốt nghiệp ngành gần phải học và thi đạt một số học phần được Nhà trường xác định chọn trong danh mục sau:

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Công nghệ chế tạo máy

3

2

Nguyên lý cắt gọt kim loại

3

3

Máy cắt kim loại đại cương

2

4

Máy điều khiển số và robot công nghiệp

3

5

Công nghệ CNC

2

7. Đăng ký dự thi (ĐKDT)

7.1. Hồ sơ ĐKDT  

- Đơn xin dự thi (theo mẫu).

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương (theo mẫu).

- Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp, bảng điểm đại học (bổ sung bản sao hợp lệ: bằng, bảng điểm cao đẳng hoặc cao đẳng nghề đối với thí sinh tốt nghiệp đại học liên thông; bằng, bảng điểm văn bằng 1 đối với thí sinh dự thi theo văn bằng 2; văn bản xác  nhận văn bằng đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp).

- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).

- Bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ để được miễn thi môn Anh văn (nếu có).

- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe học tập theo quy định.

- 03 ảnh 3x4 và 02 phong bì dán tem có ghi rõ địa chỉ liên lạc.

- Lệ phí: 420.000đ (gồm lệ phí ĐKDT: 60.000đ/hồ sơ và lệ phí dự thi:    360.000đ/3 môn thi).

7.2. Thời gian nhận hồ sơ, học bổ sung kiến thức (BSKT), ôn tập và thi

TT

Nội dung

Đợt 1

Đợt 2

1

Thời gian nhận hồ sơ

Từ 10/2/2017 ÷ 28/4/2017

Từ 02/5/2017 ÷ 29/9/2017

2

Thời gian học BSKT

Từ 11/3/2017 ÷ 16/4/2017

Từ 05/8/2017 ÷ 10/9/2017

3

Thời gian ôn tập

Từ 01/4/2017 ÷ 28/4/2017

Từ 26/8/2017 ÷ 29/9/2017

4

Thời gian thi (dự kiến)

Tháng 5/2017

Tháng 10/2017

7.3. Nộp hồ sơ ĐKDT

 Thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát ưu tiên), hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo Nhà trường.

* Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ ĐKDT và giải đáp các thông tin tuyển sinh:

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định,

đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định

Điện thoại: 0228.3630858, 3637804; Fax: 0228.3637994

Email: bants.skn@moet.edu.vn

Website: http://www.nute.edu.vn

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

TS. Trần Văn Khiêm

Mẫu hồ sơ đăng ký dự thi

Chi tiết thông báo tuyển sinh

Phản hồi về bài viết “Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ 2017”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: