Ngày đăng :11/11/2016 1838 lượt xem

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

Số: 261/TB-ĐHSPKTNĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Nam Định, ngày 11 tháng 11 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức

Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016

Thực hiện Kế hoạch Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016 như sau:

1. Thời gian nhận hồ sơ:                 Gia hạn đến 17h00 ngày 04/12/2016.

2. Thời gian thi (dự kiến):                 Ngày 24, 25 tháng 12/2016.

3. Thời gian học bổ sung kiến thức và ôn tập:

- Học bổ sung kiến thức:                    Từ 08/11/2016 đến 19/12/2016.

- Ôn tập:                                            Từ 26/11/2016 đến 19/12/2016.

* Các vấn đề cần giải đáp xin liên hệ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định; địa chỉ: Đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định.

Điện thoại: (0350)3630858, 3637804; Fax: (0350)3637994

Email: bants.skn@moet.edu.vn

Website: http//www.nute.edu.vn

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

TS. Trần Văn Khiêm

Tải thông báo chi tiết tại đây 

Phản hồi về bài viết “Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804