buy duloxetine online uk

duloxetine buy online uk gailey.org.uk

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Nam Định, ngày 17  tháng 10 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Bế giảng các lớp Cao đẳng nghề khóa 7

và Cao đẳng nghề liên thông khóa 3

            Thực hiện Kế hoạch số 108/KH-ĐHSPKTNĐ ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định về tổ chức Lễ bế giảng các lớp cao đẳng nghề khóa 7 và cao đẳng nghề liên thông khóa 3, Phòng Công tác học sinh, sinh viên thông báo:

1. Thời gian tổ chức

            Ngày 21/10/2016, từ 7h00’.

2. Địa điểm

                                    Hội trường nhà Đa năng.

3. Chương trình tổ chức Lễ bế giảng

- Từ 7h00’ đến 8h00’:         Báo công, viếng nghĩa trang liệt sĩ P. Lộc Hạ.

            - Từ 8h00’:                            Tổ chức Lễ bế giảng.

Phòng Công tác HSSV yêu cầu tất cả sinh viên các lớp được nhận Bằng tốt nghiệp ngày 21/10/2016 có mặt đầy đủ, đúng giờ, hoàn thành các thủ tục để nhận bằng Tốt nghiệp.

Các vấn đề, thủ tục liên quan đến Bộ môn, Khoa, Phòng, Trung tâm đề nghị các em giải quyết xong trước khi làm thủ tục nhận bằng tốt nghiệp.

* Danh sách sinh viên được nhận học bổng học kỳ cuối khóa học và danh sách sinh viên được nhận khen thưởng sinh viên giỏi toàn khóa học xem tại đây.

Phòng Công tác HSSV