Quyết định  về việc chi tiền cho sinh viên dự Lễ khai giảng năm học 2016 - 2017