Ngày đăng :19/09/2016 779 lượt xem

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Nam Định, ngày 19  tháng 9 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Lễ trao bằng Tốt nghiệp các lớp Đại học khóa 7,

Cao đẳng khóa 16 và SV các lớp được công nhận tốt nghiệp cùng đợt

Thực hiện kế hoạch số 98/KH-ĐHSPKTNĐ ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định về tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp các lớp Đại học khóa 7 và Cao đẳng khóa 16và sinh viên các lớp được công nhận tốt nghiệp cùng đợt, Phòng Công tác học sinh, sinh viên thông báo nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức

            1.1 Nhận Bảng kết quả học tập, Chứng chỉ GDQP, Chứng chỉ Kỹ năng mềm và ký nhận Bằng vào 8h00’ ngày 22/9/2016.

            1.2 Thời gian tổ chức Lễ trao Bằng tốt nghiệp: Ngày 23/9/2016, từ 7h00’.

* Cán bộ lớp các lớp về phòng Công tác HSSV vào 09h00’ ngày 22/9/2016 để triển khai công tác tổ chức và hoàn tất các thủ tục tốt nghiệp.

2. Địa điểm

                                    Hội trường nhà Đa năng.

3. Chương trình Lễ trao bằng tốt nghiệp ngày 23/9/2016

- Từ 7h00’ đến 7h30’          Báo công, viếng nghĩa trang liệt sĩ P. Lộc Hạ.

            - Từ 7h35’ đến 8h00’:         Chuẩn bị lễ phục và ổn định chỗ ngồi.

            - Từ 8h00’:                            Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp.

Phòng Công tác HSSV yêu cầu tất cả sinh viên các lớp được nhận Bằng tốt nghiệp ngày 23/9/2016 có mặt đầy đủ, đúng giờ, hoàn thành các thủ tục để nhận bằng Tốt nghiệp. Sinh viên không hoàn thành các thủ tục sẽ không được nhận bằng tại Lễ trao bằng tốt nghiệp.

Các vấn đề, thủ tục liên quan đến Bộ môn, Khoa, Phòng, Trung tâm đề nghị các em giải quyết xong trước khi làm thủ tục nhận bằng tốt nghiệp.

Danh sách sinh viên được xét khen thưởng toàn khóa học, được cấp học bổng kỳ cuối khóa học xem tại đây.

Phòng Công tác HSSV

Phản hồi về bài viết “Thông báo về việc tổ chức Lễ trao bằng Tốt nghiệp các lớp Đại học khóa 7, Cao đẳng khóa 16 và SV các lớp được công nhận tốt nghiệp cùng đợt”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ:
Trần đình vũ - trandinhvu2510@gmail.com - 20/09/2016
Nguyên văn chiến - Lopcaodangnghecgkl7@gmail.com - 17/10/2016
Nguyễn văn chiến - Lopcaodangnghecgkl7@gmail.com - 17/10/2016
1
Tư vấn tuyển sinh 2018?