TT Tên SKCT Nhóm tác giả Năm
  Sáng kiến cải tiến cấp Tỉnh    
1 Thiết kế chế tạo mô hình hệ thống điện xe Toyota VIOS làm thiết bị dạy học Trần Quốc Đảng
Lê Văn Liêm
2010
2 Thiết kế, lắp đặt hệ thống " Tự động cấp nguồn cho hệ thống điều hòa không khó theo thời gian và nhiệt độ" Vũ Văn Công
Vũ Văn Định
2012
3 Thiết kế, chế tạo thiết bị kiểm tra chẩn đoán hư hỏng hệ thống điều khiển tự động động cơ ô tô dùng trong giảng dậy Trần Quốc Đảng
Nguyễn Trung Kiên
2012
  Sáng kiến cải tiến cấp Trường    
1 Thiết kế, lắp đặt hệ thống " Tự động cấp nguồn cho hệ thống điều hòa không khó theo thời gian và nhiệt độ" Vũ Văn Công
Vũ Văn Định
2011
2 Quy chế chi tiêu nội bộ 2012 Vũ Quang Trung 2012
3 Phương án xử lý một số tình huống trong công tác bảo vệ Đặng Hồng Quân
Nguyễn Thế Mạnh
2012
4 Thiết kế cải tiến bàn thực hành trang bị điện đa năng Phạm Văn Chính
Vũ Văn Công, Trần Gia Khánh, Vũ Ngọc Hoàn
2015

Phản hồi về bài viết “Danh sách sáng kiến cải tiến các cấp”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ: