Nhà trường khen thưởng tập thể đạt danh hiệu " Tập thể tiên tiến", sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên giỏi", sinh viên đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh 2009. Danh sách cụ thể như sau:

Danh sách khen thưởng

Phản hồi về bài viết “Khen thưởng các tập thể và sinh viên có thành tích học tập, rèn luyện tốt”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ:
1
Tư vấn tuyển sinh 2018?