Ngày đăng :02/10/2016 2479 lượt xem

pregnancy weight gain calculator

pregnancy calculator

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

Số:109/TB-ĐHSPKTNĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Nam Định, ngày 25 tháng 5 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi

và thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016

Thực hiện Kế hoạch Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định thông báo về việc điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi và thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016 như sau:

1. Thời gian học bổ sung kiến thức và ôn tập

- Thời gian học bổ sung kiến thức:            Từ 05/9/2016 đến 31/10/2016.

- Thời gian ôn tập:                                    Từ 01/10/2016 đến 31/10/2016.

2. Thời gian nhận hồ sơ:                        Gia hạn đến 17h00 ngày 31/10/2016.

3. Thời gian thi (dự kiến):                         Tháng 11/2016.

* Các vấn đề cần giải đáp xin liên hệ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định; địa chỉ: Đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định.

Điện thoại: (0350)3630858, 3637804; Fax: (0350)3637994

Email:bants.skn@moet.edu.vn

Website: http//www.nute.edu.vn

            Trân trọng thông báo./.

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

TS. Trần Văn Khiêm

Tải chi tiết thông báo tại đây.

 

 

 

 

 

 

Phản hồi về bài viết “Thông báo về việc điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi và thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804