Theo thông báo của Trung tâm Lao động ngoài nước về  việc tiếp nhận thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định đã có 05 sinh viên nghề Hàn trúng tuyển và đã được các công ty tại Nhật bản tiếp nhận, danh sách cụ thể như sau:

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Công ty tiếp nhận

1

Lê Văn Cảnh

10/06/1993

Kumamoto Dock Co.,Ltd

Kumamoto-ken, Yashiro, Minatomachi 273

Tel: 096-537-2151

2

Phạm Tá Hải

20/07/1987

Kumamoto Dock Co.,Ltd

Kumamoto-ken, Yashiro, Minatomachi 273

Tel: 096-537-2151

3

Khương Đinh Hiền

25/09/1992

Kumamoto Dock Co.,Ltd

Kumamoto-ken, Yashiro, Minatomachi 273

Tel: 096-537-2151

4

Phạm Đình Khánh

06/03/1993

Kumamoto Dock Co.,Ltd

Kumamoto-ken, Yashiro, Minatomachi 273

Tel: 096-537-2151

5

Nguyễn Tuấn Vũ

30/03/1991

Kumamoto Dock Co.,Ltd

Kumamoto-ken, Yashiro, Minatomachi 273

Tel: 096-537-2151

 

Phản hồi về bài viết “Thông báo danh sách thực tập sinh Trường Đại học SPKT Nam Định xuất cảnh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản.”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ:
1
Tư vấn tuyển sinh 2018?