clarinex

clarinex lunchroomtasty.nl
Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-ĐHSPKTNĐ ngày 03/6/2014 của Nhà trường,  sinh viên các lớp đại học, cao đẳng nộp đơn đăng ký dự kiểm tra, đánh giá kỹ năng thực hành nghề về khoa chuyên môn trước ngày 18 tháng 6 năm 2014. Tuy nhiên đến ngày 25 tháng 6 năm 2014 vẫn còn 30 sinh viên không nộp đơn đăng ký dự kiểm tra (có danh sách kèm theo).

            Nhà trường yêu cầu các khoa chuyên chuyên môn, các CVHT liên hệ với các SV để biết lý do SV không nộp đơn và tổng hợp gửi về Nhà trường trước 16 giờ 00 ngày 27/6/2014 (thông qua Trung tâm Thực hành - Cô Thủy nhận).

- Trường hợp SV không đăng ký dự thi do thuộc đối tượng được miễn, khoa chuyên môn và CVHT thông báo cho SV nộp chứng chỉ hoặc bằng nghề, đơn xin miễn kiểm tra (theo mẫu đính kèm) về Trung tâm Thực hành trước ngày 02/7/2014 (Cô Thủy tiếp nhận).

 - Các trường hợp khác ghi rõ lý do cụ thể.

            Nhà trường yêu cầu các khoa chuyên môn và CVHT thực hiện đúng nội dung Thông báo này ./.

Phản hồi về bài viết “Thông báo về việc sinh viên không nộp đơn tham gia kiểm tra, đánh giá kỹ năng thực hành nghề đợt 1 năm 2014”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804